Opleiding en Training

Het belang van goed opgeleide politici

Nu de vakantie voorbij is en de herfst aan de deur klopt, wil ik graag uw aandacht vragen voor de opleidingen en cursussen die worden georganiseerd door de VVD Limburg. De VVD Limburg gaat voor kwaliteit en kan zich juist door goed geschoolde bestuurders en volksvertegenwoordigers onderscheiden van andere politieke groeperingen. Het belang van voortdurende training kan hierbij niet voldoende worden benadrukt. Om te zorgen voor voldoende professionaliteit heeft de VVD ter ondersteuning van zowel politici en bestuurders een groot aantal opleidingen, waaraan leden kunnen deelnemen. De VVD Limburg helpt graag daarbij.

In het najaar 2015 zullen de volgende cursussen plaatsvinden:

Cursus

Datum

Politieke Vertegenwoordiging Gemeentefinanciën basis en verdieping. Een uitstekende voorbereiding op behandeling begroting 2016 zaterdag 24 oktober 10:00-16:00 uur
Politieke Oriëntatie Module 1: De VVD Partij en PolitiekModule 2: Liberale Kernwaarden zaterdag 14 november 10:00-16:00 uur
Professionele vaardigheden Presentatie I zaterdag   12 december 10:00-16:00 uur
Professionele vaardigheden Discussie 1 Debat   1 In   voorjaar 2016 10:00-16:00 uur

 

De cursussen zullen plaatsvinden in de Pastorie in Roermond

Opgave kan plaatsvinden per e-mail bij de opleidingsfunctionaris John Niessen john.niessen@vvdlimburg.nl onder vermelding van naam, adres, email telefoonnummer en natuurlijk de naam van de cursus.

Gaarne zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus. De eigen bijdrage bedraagt 60 Euro,  inclusief lunch. Bij deelname gaarne deze bijdrage vóór aanvang cursus overmaken op rek nr. NL 42 ABNA 0463 230 191 ten name van Kamercentrale VVD Limburg, onder vermelding van naam deelnemer en naam cursus.

De Masterclass die was gepland in 2015 zal nu starten in voorjaar 2016. In de nieuwe opleidingsstructuur van de VVD wordt vanaf 2016 deelname aan de Masterclass voorwaarde voor deelname aan de Kader Training. De Kader Training wordt selectiever en op een hoger niveau gezet; evenals de Top Kader Training. Voor deze Masterclass zal een selectie plaatsvinden en is eerdere deelname aan basis cursussen  zoals liberalisme, presentatie, debat en discussie een sterke pre

De details en procedure voor de deelname aan de masterclass zullen de komende weken worden gepubliceerd.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

John Niessen

Opleidingen VVD Limburg

0478-569114

Scroll naar boven