4de Limburgse Masterclass

Vanwege te weinig deelnemers is de 4de masterclass even uitgesteld.  De 4de masterclass  in Limburg zal nu in 2016 plaats gaanvinden. Deze Masterclass is bestemd voor ambitieuze VVD-leden in de Kamercentrale Limburg, welke nu reeds politiek actief zijn of die serieus overwegen zich voor de VVD politiek of organisatorisch in te gaan zetten. Daarnaast is de Masterclass een ideale mogelijkheid om zich voor te bereiden en te kwalificeren voor kadercursus en de daarop volgende  topkadercursus. Kandidaten die zich al eerder voor de 4de Masterclass hadden opgegeven worden automatisch meegenomen in de selectie.

Deze Masterclass is bedoeld om politiek en bestuurlijk talent in Limburg verder te ontwikkelen.

Daarnaast geeft het de deelnemers de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en zich zelf zichtbaar te maken binnen de VVD Limburg. Als thema van deze Masterclass is gekozen lokale en regionale ontwikkelingen. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan regionale samenwerking en de relatie met de provincie.

De 4de Limburgse masterclass bestaat uit acht zaterdagen.  Professionele en prominente inleiders uit onze partij, wetenschap en bedrijfsleven trainen dan de geselecteerde VVD’ers in de vele noodzakelijke liberale en professionele politieke vaardigheden. De Masterclass is dan ook zodanig opgebouwd dat er eerst een verdieping zal plaatsvinden m.b.t. liberalisme en nadere wordt ingegaan op de gemeentelijke en provinciale bestuurslaag,  hun verhoudingen met elkaar en de ontwikkelingen rond regionale samenwerking. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en consequenties van loopbanen in de politiek in een workshop liberale loopbanen.  Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbouw van politieke vaardigheden in modules als onderhandelen, debat  en mediatraining. Deze elementen worden dan vervolgens samengebracht in de gemeenteraadssimulatie, een Lagerhuisdebat in combinatie met een lunch en afsluitende borrel met Limburgse VVD bestuurders en politici.

De Masterclass zal plaatsvinden in de Pastorie in Roermond en de eerste bijeenkomst zal in januari 2016 plaatsvinden. Daarna is er maandelijks een bijeenkomst voorzien, met een onderbreking in de zomer..

De bijdrage voor de gehele cyclus bedraagt €  300,- betaling kan eventueel in termijnen.

Het aantal plaatsen is beperkt en de groep wordt zo optimaal mogelijk samengesteld in samenwerking met de Limburgse Scouting Commissie. Er zal dus een selectie plaatsvinden, mede op basis van het CV, gevolgde opleidingen binnen de VVD  en politiek bestuurlijke ervaring.

Vanaf heden tot 30 oktober kunt u zich aanmelden bij de opleidingsfunctionaris van de KC Limburg per e-mail john.niessen@vvdlimburg.nl . Bij deze aanmelding gaarne uw CV een motivatie waarom wilt deelnemen aan deze masterclass en wat uw ambities zijn binnen de VVD.

Scroll naar boven