Motie startersleningen winkeliers

Maastricht 13 mei,

Na ons eerder bericht op 22 april heeft de VVD vandaag een motie inzake startersleningen voor winkeliers ingediend. In deze motie vraagt de VVD aandacht voor de problemen die zich momenteel voordoen in de detailhandel.

De VVD roept het college van Gedeputeerde Staten dan ook op om:

  • Snel beleid te implementeren waarin het MKB-leningenfonds zodanig wordt aangepast dat innovatieve ideeën van startende winkeliers van dit fonds gebruik kunnen maken;
  • Gemeenten te betrekken bij de steun aan innovatieve en haalbare ideeën van startende winkeliers;
  • Het aangepaste MKB leningenfonds, financieringspoort, ruimtelijk en volkshuisvestingsbeleid als instrumentarium te laten fungeren;
  • De toelichting ‘Startersleningen winkeliers’ hierbij te betrekken.
  • Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt in te zetten voor onderzoek en uitvoering van wonen boven winkels alsmede het bestemmen van winkels voor wonen.

Voor de volledige motie klik hier

Voor de toelichting van de motie klik hier

Klik hier voor het eerdere 1Limburg persbericht

Scroll naar boven