Mobiliteitsplan Limburg voorlopig vastgesteld

Wie een debat over abstracte rapporten maar saai vindt, kan stoppen met lezen.

Hij of zij mag zich ook bedenken dat vanuit zulke “kaderstellende plannen” veel richting gegeven wordt aan besluitvorming. Zo gaat het ook met het mobiliteitsplan Limburg 2019-en-verder. En u wilt toch weten of u in de toekomst goed op uw bestemming kunt komen?

In de Provinciale Staten van Limburg lijkt het al een tijd over niets anders meer te gaan als over vóór of tégén asfalt; ouderwets politiek, links tegen rechts zo lijkt het wel.

Ondertussen weet de VVD fractie heel wel dat de toekomstige mobiliteitsbehoefte, zeg maar van A naar B willen komen wat de drukte op de weg en in de trein die dat meebrengt, op verschillende manieren moet worden opgevangen: met een zogenaamde ‘mobiliteitsmix’ naar laatste technologische stand slim uitgewerkt.

Die kan en zal niet voor iedereen en overal dezelfde zijn. De héle grote stad zal meer openbaar vervoer(O.V.) moeten bieden en minder ruimte hebben om het autoverkeer nog veel verder te laten groeien. In het landelijk gebied is de vraag in aantal reizigers te klein voor een dicht netwerk aan O.V. met een dienstregeling; daar zal de rol van de auto en de fiets groot blijven. Kortom: kies de maat en de schaal en de juiste mix.

Het mobiliteitsplan in concept voorzag in een toekomstvisie een krimpende behoefte aan mobiliteit. Thuis werken, minder vergaderen, meer digitaal communiceren, we hoeven er allemaal minder door op pad, zo was de redenering. Maar een mens blijft een mens zo weten we uit andere ontwikkelingen: die wil de ander toch geregeld zien en ontmoeten al kan het ook anders. Dan hebben we het alleen nog voer het werk. De vrijetijdsbesteding betekent nog steeds en steeds meer: er op uit! Als dan de technologische hulpmiddelen tot en met het zelfsturende voertuig het ook makkelijker en veiliger maken, krijgen we een nieuwe mobiliteitsgolf. Daar kunnen we dan maar beter alvast rekening mee houden.

De VVD fractie legde deze gedachten aan de Staten voor en een meerderheid verhief het tot kaderstellend uitgangspunt in plaats van de veronderstelde krimp aan mobiliteit. Over de groeiende mobiliteitsbehoefte en de robuuste infrastructuur leest u in de bijgevoegde motie.

De VVD fractie werkte mee aan een amendement van het CDA om enkele letterlijke richtinggevende punten in het mobiliteitsplan vast te leggen. De VVD vindt dat we de ruimte op de weg zo maximaal mogelijk moeten gebruiken voor al eerst de wegen te verbreden. De moderne technologische ontwikkelingen kunnen ons daarbij helpen. De VVD liet aantekeningen dat er ruimte voor experimenteerzones op onze rijkswegen A2 en A67 moeten komen en zo ook de files te bestrijden en Limburg bereikbaar te houden.

Scroll naar boven