Mestfraude
Van den Akker verwees onder meer naar de mestfraude en de foute registratie van kalveren “waardoor de landbouwsector de laatste maanden helaas in opspraak is geraakt”. Bij ontdekking van beide vormen van fraude bleek dat er enerzijds meer mest werd geproduceerd en anderzijds meer kalveren werden gehouden dan is toegestaan en dan dat er werd gerapporteerd.