Limburgse VVD gaat Provinciale Statenverkiezingen in met topduo

De Limburgse VVD kent de luxe van twee topkandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Vrijdag 14 september is Karin Straus door het regiobestuur gepresenteerd als kandidaat-lijsttrekker en handhaafde Joost van den Akker zich eveneens als kandidaat. Gezien de  ontstane discussie over de gevolgde gang van zaken, heeft er afgelopen weekend tussen Karin Straus en Joost van den Akker een goed, open en constructief gesprek plaatsgevonden.

Tijdens dit gesprek is afgesproken dat Karin en Joost samen de kar trekken namens de VVD in Limburg. Ieder vanuit een eigen rol, elkaar volwaardig ondersteunend. Karin zal als lijsttrekker bij de verkiezingen primair de politieke lijn voor de VVD uitzetten en uitdragen. Joost zal als gedeputeerde en nummer 2 op de lijst het bestuurlijke primaat hebben. Samen zijn zij het boegbeeld in de campagne, daarbij ondersteund door de andere kandidaten. Door het regiobestuur, Karin en Joost is afgesproken dat Joost ook na de verkiezingen de eerste VVD-gedeputeerde kandidaat is.

Karin en Joost zullen op gelijkwaardige basis het bestuur adviseren over de kandidatenlijst, het partijprogramma en de campagne; ieder vanuit hun eigen expertise, achtergrond, positie en kracht. Na de verkiezingen zullen zij ook gezamenlijk en op gelijke basis de coalitie-onderhandelingen voeren namens de VVD.

Tijdens de ledenvergadering op 29 oktober a.s. zal het regiobestuur bovenstaande afspraken als integrale lijn ter instemming voorleggen. Tijdens de ledenvergadering van eind november zal de rest van de kandidatenlijst voorgesteld en vastgesteld worden.

Het bestuur van de VVD Regio Zuid is uitermate blij dat we zo met dit sterke duo en gezamenlijke aanpak de campagne in gaan. Met de combinatie van ervaring en nieuw elan zet de VVD in op maximale zetelwinst bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen.

Scroll naar boven