L42n met NRW spoedig vlottrekken

De Limburgse VVD-fractie roept het provinciebestuur met kracht op om het vastgelopen overleg met Nordrhein-Westfalen over de aanleg van de Landesweg L42n tussen Geilenkirchen en Landgraaf vlot te trekken. Daarover dient de VVD bij de Statenvergadering van 15 november a.s. een motie in.

Het Land Nordrhein-Westfalen, verantwoordelijkheid voor de aanleg van deze weg, is hier niet toe bereid, terwijl daarmee een grote verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Scherpenseel (D) en Landgraaf kan worden gerealiseerd. Nordrhein-Westfalen heeft tot op heden zelfs niet willen overleggen met betrokken gemeenten en provincie over de L42n en stelt zich daardoor niet op, zoals het in het kader van gute Nachbarschaft betaamt, aldus de VVD. Daarom doet de VVD-fractie een dringende oproep aan de Landtag van Nordrhein-Westfalen om serieus overleg te voeren en de realisatie van de L42n mogelijk te maken.

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “In feite is het een signaal van Parlement tot Parlement tot gute Nachbarschaft over de L42n. Die aanleg kan grote problemen aan beide zijden van de grens voorkomen en we hebben er dus beide belang bij dat hier de schop de grond in gaat – op basis van de juiste verkeersgegevens.”

Stand van zaken tot nu toe:

Landgraaf, Übach-Palenberg en provincie Limburg spannen zich al jaren gezamenlijk in om de L42n te laten realiseren door het Land. Zij hebben vastgesteld dat de prioritering, de zgn. Einstufung, van de L42n in de Zweite Stufe is gebaseerd op onjuiste verkeersgegevens. Als gevolg daarvan is de L42n niet bij de prioritering van Landeswege betrokken.

Gemeenten en provincie hebben inmiddels diverse voorstellen aan het NRW gedaan, waarbij ook een voorstel om de L42n gefaseerd aan te leggen en om de L42n op Duits grondgebied tijdelijk voor te financieren. Op alle voorstellen is echter afwijzend gereageerd. NRW wil de weg alleen aanleggen wanneer deze door Nederland wordt betaald. Zover willen gemeenten en provincie echter niet gaan.

De gemeenteraad van Landgraaf heeft enkele jaren geleden financiële middelen gereserveerd voor de aanleg van de Randweg Abdissenbosch, die ervoor moet zorgen dat het verkeer op de L42n straks via de Randweg om Landgraaf heen wordt geleid naar de Buitenring Parkstad Limburg.

Kijk verder op L1 en Dagblad de Limburger.

Scroll naar boven