Oplossing voor leegstaande monumenten

De Limburgse VVD-fractie heeft €5 miljoen vrijgemaakt op de provinciale begroting voor 2014-15 om leegstaande monumentale gebouwen te helpen herbestemmen. De VVD rekent monumenten en zorg voor het culturele erfgoed tot de belangrijke taken van de provincie. Er bestaat de komend jaren een grote opgave in het monumentale erfgoed.
Veel mensen blijven zich betrokken voelen bij een leegstaand monument. Het is een fraai monument, het is het middelpunt van het dorp of de wijk en mensen zien niet graag een groot leegstaand gebouw in hun woonomgeving, met verloedering en kans op vandalisme. Voor sommigen is het ook een gebouw met herinneringen aan doop, huwelijk of uitvaart.
Uit een inventarisatie bij alle Limburgse gemeenten blijkt hoe zeer men op lokaal niveau bezig is met deze bijzondere gebouwen. Zo zijn gedurende de laatste jaren in Limburg bijvoorbeeld 50 monumentale gebouwen al gesloopt of herbestemd. Momenteel staan ruim 30 gebouwen leeg, voor 17 van deze gebouwen bestaat een herbestemmingplan en ze hebben een monumentale status.
De VVD wil deze monumenten een nieuw leven bieden door provinciale middelen in te zetten en zo de onrendabele top van de herbestemming weg te nemen. Want een monument dat leeft is een beter leven beschoren!
Zie ook het bericht met interview van Statenlid Anton Kirkels op L1.
Scroll naar boven