Conferentie Hoogwaterveiligheid 18 november

Velen van u hebben de overstromingen van 1993 en 1995 nog in hun geheugen gegrift staan. Diverse plaatsen liepen fors onder water met een enorme schade.
Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we in Nederland het zgn. Deltaplan opgesteld. Het plan moet ons beschermen tegen overstromingen. De mate van bescherming is dat een overstroming niet vaker mag voor komen dan eens in de 250 jaar. Dat gaan we realiseren door de rivieren de ruimte te geven alsmede door dijkverhogingen. Dit heeft op vele plekken een enorme invloed op ons landschap.

Op welke wijze gaat dit besloten worden? Welke stempel kunnen we lokaal hier op drukken? Of dicteert Den Haag hoe het gaat gebeuren? Op welke wijze maken we van het gevaar een kans?
Tijdens de conferentie op zaterdag 18 november zullen de volgende sprekers u meenemen in het thema Hoogwaterbescherming en ieder vanuit een eigen invalshoek het thema belichten.

Gastsprekers

Diederik Timmer: Projectdirecteur hoogwaterbeschermingsprogramma
Pierre Verbraak: Senior adviseur Rijkswaterstaat,
Patrick van der Broeck: Dijkgraaf waterschap Limburg
Sander Bos: VVD Wethouder West Maas en Waal – verantwoordelijk voor het Deltaplan in zijn gemeente. Lid van de stuurgroep Delta Maas. Voorzitter van de taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten.

Aanmelden

Aanmelding kan via fractie@vvdlimburg.nl. Dit o.v.v. uw rol in uw regio en uw keuze voor deelsessie 1, 2, 3 of 4. U kunt voor twee sessies inschrijven. Deelname is gratis, bij niet-verschijnen zonder tijdige afmelding zijn wij echter genoodzaakt om € 35,- in rekening te brengen voor gemaakte kosten. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik om kennis te nemen op het gebied van hoogwaterbescherming met andere bestuurders en volksvertegenwoordigers op te doen en te delen. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om uw netwerk te verrijken met andere spelers in dit veld.

Locatie

Theater de Maaspoort, Oude Markt 30, 5911HH Venlo.
De Maaspoort biedt voldoende ruimte maar de inschrijving is niet onbeperkt. Graag zien wij uw aanmelding daarom zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 10 november 2017, tegemoet.

Programma

09.30 uur: Inloop met koffie
10.00 uur: Welkom door Antoin Scholten, burgemeester van Venlo
10.05 uur: Inleiding Diederik Timmer en Pierre Verbraak, projecten Hoogwaterbescherming
10.25 uur: Inleiding Patrick van der Broeck, De Hoogwaterbeschermingsroute vanuit de optiek van de bestuurder
10.40 uur: Inleiding Sander Bos, Op welke wijze beïnvloedt de gemeente het proces? De heer Bos kan uit zijn ervaring ‘best practices’ met u delen.
11.00 uur: koffie break
11.15 uur:
Deelsessie 1a Wat zijn de gevolgen voor natuur en landbouw?
Deelsessie 2a Welke kansen biedt het voor de recreatie?
Deelsessie 3a Innovatie en het Deltaplan
Deelsessie 4a Best practices
12.00: uur Lunch
13.00 uur:
Deelsessie 1b Wat zijn de gevolgen voor natuur en landbouw?
Deelsessie 2b Welke kansen biedt het voor de recreatie?
Deelsessie 3b Innovatie en het Deltaplan
Deelsessie 4b Best practices
14.15 uur: Plenaire samenvatting en afsluiting
15.00 uur: Borrel

Scroll naar boven