Fractie|Nieuws>Politieke actualiteit

Berichtgeving Mark Verheijen

N.a.v. de berichten rond Tweede-Kamerlid Mark Verheijen heeft de VVD-Statenfractie de volgende reactie gegeven in Dagblad Trouw: “Alles wat hij politiek doet, doet hij met de beste bedoelingen voor de partij. Maar je moet je wel aan de regels houden”, zegt Joost van den Akker, VVD-fractievoorzitter in de Limburgse Staten over Verheijen. “Politici hebben een voorbeeldfunctie. Je […]

Berichtgeving Mark Verheijen Lees verder »

VVD: aanpassing maatregelen Dijksma

De Limburgse VVD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de maatregelen die staatssecretaris Dijksma oplegt aan de agrarische bedrijven in Limburg. “Haar voorstellen in het kader van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn voor veel agrarische ondernemers rampzalig” aldus de Statenleden Lau van Bilsen en Renée Wernink. “Daarom vragen wij aan het Provinciebestuur welke

VVD: aanpassing maatregelen Dijksma Lees verder »

Scroll naar boven