Bushalte op rijbaan van 80 km-weg: een verkeersonveilige situatie

Naar aanleiding van een aanrijding op de N570, waarbij een lijnbus, die stilstond bij een halte op de rijbaan, aan de achterzijde is aangereden, heeft VVD Limburg vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Onze vragen
Heeft er reeds eerder een aanrijding plaatsgevonden? Hoeveel bushaltes zijn geprojecteerd op de rijbaan? Is GS bereid om maatregelen te treffen om bushaltes te verplaatsen tot naast de rijbaan zodat de onveilige situatie verdwijnt.

Wat blijkt
Uit antwoorden blijkt dat tijdens de laatste concessie (dus sinds december 2016) gelukkig nog niet eerder een dergelijk ongeluk is voorgekomen. Echter, het blijkt dat er 16 (!) haltes op de rijbaan geprojecteerd zijn. Gedeputeerde Staten (GS) geeft aan bereid te zijn tot het nemen van maatregelen en onderzoekt nu welke dit kunnen zijn. Maar er wordt alvast de kanttekening bij geplaatst dat het gevolg ook kan zijn dat de bushalte ter plaatse verdwijnt.

Onze reactie
Uiteraard zijn wij blij dat er de laatste tijd nog niet meer incidenten hebben plaatsgevonden. Wij schrokken wel van het aantal haltes dat op de rijbaan is geprojecteerd. Wij zijn verheugd dat GS aankondigt maatregelen te treffen. Echter ons inziens kan het niet zo zijn dat de bushalte dan vervalt. Immers, de reiziger is gebaat bij een halte in de buurt om zo de mobiliteit te bevorderen, het weghalen van haltes past daar niet bij.

Gelet op het belang van verkeersveiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid zullen wij dit proces nauwlettend volgen.

 

 Foto: Rob Dammers 

Scroll naar boven