Lim­burg en Nor­drhein-West­fa­len aan de slag met grens­vraag­stuk­ken

Deze week hebben een tweetal ontmoetingen plaatsgevonden tussen gedeputeerde dr. Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en zijn ambtgenoot minister prof. dr. Andreas Pinkwart van Nordrhein-Westfalen. Gedeputeerde Van den Akker gaf tijdens deze ontmoetingen aan in de toekomst meer samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en Limburg te willen bewerkstelligen.

Samen met een delegatie van RWTH Aachen en voorzitter prof. dr. Martin Paul van Maastricht University werd de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van o.a. biobased materialen toegelicht door campusdirecteur dr. Bert Kip. Volgens gedeputeerde Van den Akker een voorbeeld van de goede samenwerking tussen Nederlandse en Duitse kennisinstituten is AMIBM (Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials). Woensdag 11 juli ontmoetten de twee bestuurders elkaar opnieuw, maar deze keer over de grens, in Düsseldorf. Tijdens dit gesprek is er kennis uitgewisseld over vraagstukken rond internetapotheken, vrachtwagenparkeerplaatsen en de toekomstige Europese begroting.

Gedeputeerde Van den Akker is erg enthousiast over het gelegde contact:

“Samen met een grote buurman als Nordrhein Westfalen en kennisinstituten zoals Maastricht University en RWTH in Aken kan de Euregio alleen maar sterker worden als er ook internationaal wordt samengewerkt op het gebied van innovatie.”

Tijdens de werkbezoeken werd afgesproken een nauwere samenwerking te onderzoeken.

Scroll naar boven