Dienstverlening aan MKB verder verbeterd

De dienstverlening aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Limburg wordt verbeterd. Er komt één aanpak waar MKB’ers terecht kunnen met vragen over informatie en advies voor groei en innovatie. Gedeputeerde Staten willen hieraan € 600.000,- bijdragen. Dat meldt gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur).

De dienstverlening aan MKB’ers kan volgens de gedeputeerde nog beter. Er is een veelheid aan instellingen en projecten die ondernemers kunnen bijstaan, maar het zijn er zoveel dat de ondernemers door de bomen het bos niet meer zien, waardoor zij soms ondersteuning missen.

“Het midden- en kleinbedrijf vormt de krachtige motor van de Limburgse economie,” zegt Van den Akker.

“Voor de ondernemers die willen groeien en innoveren, moet het aanbod aan hulp helder en simpel toegankelijk zijn. Zij moeten snel naar het juiste loket worden doorverwezen. Zo schept de Provincie ruimte voor ondernemerschap, kennis en innovatie.”

Ook is er behoefte aan ondersteuning van ondernemers met groeipotentie. Om te voorzien in deze behoefte heeft het samenwerkingsverband Ondernemend Limburg van MKB Limburg, Limburgse Werkgeversvereniging en Limburgse Land- en Tuinbouw Bond een plan ingediend om de dienstverlening aan het MKB te stroomlijnen. De Provincie omarmt dat voorstel.

Monique Princen, voorzitter MKB Limburg: “Ondernemend Limburg vindt het belangrijk om de Limburgse economie te laten groeien. MKB-ondernemers met groei en innovatiepotentie bieden we de helpende hand. SAMEN maken we Limburg economisch sterker via de MKB-aanpak.”

Deze gezamenlijke MKB-aanpak behelst:

  1. een informatiefunctie waarmee ondernemers terecht kunnen met vragen en om informatie over ondersteuning. Deze functie krijgt vooral vorm via de bestaande frontdesks van bijvoorbeeld gemeenten en LWV, MKB Limburg en LLTB. Daarnaast is een online digitaal platform voorzien, waar zowel ondernemers als adviseurs zich kunnen presenteren en onderling contacten kunnen leggen. Over de opzet van het digitale platform vinden gesprekken plaats met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.
  2. een adviesfunctie waarmee ondernemers met een latente ambitie voor groei en/of innovatie worden opgespoord en vervolgens ondersteund bij het omzetten van hun ambitie in een financierbaar businessplan.

Een projectteam gaat nu twee jaar aan de slag om te kijken of deze aanpak werkt. De betrokken organisaties en LIOF staan dit team terzijde. Alle MKB’ers in de hele provincie kunnen er gebruik van maken.

Wanneer Provinciale Staten 29 juni aanstaande instemmen met de Voorjaarsnota 2018, draagt de Provincie hieraan € 600.000 bij voor de komende twee jaar op een totaal van €1,5 miljoen.

Scroll naar boven