Anti-Tolactie VVD & FDP groot succes

24 juli voerde de VVD Limburg samen met haar Duitse zusterpartij FDP gezamenlijk actie tegen het geplande tolvignet op Duitse wegen voor niet in Duitsland geregistreerde personenauto’s. Prominente aanwezigen waren VVD-gedeputeerde Twan Beurskens, Alexander Graf Lambsdorff, vicevoorzitter van het Europees Parlement, en Johannes Vogel, secretaris-generaal van de FDP-NRW. Ook waren vertegenwoordigers van Franstalige en Duitstalige liberalen uit België aanwezig. Aan de slagboom van de grensovergang tussen Vaals en Aken hebben zij samen een groot campagnebord onthuld tegen het geplande tolvignet waarna ze anti-tolvignetten werden uitgedeeld.

In het coalitieverdrag van de CDU van Angela Merkel en de sociaaldemocratische SPD staat dat vanaf 2016 alle niet in Duitsland geregistreerde auto’s tol moeten betalen als zij gebruik willen maken van Duitse snelwegen. Afgelopen maand voegde bondsminister voor verkeer Alexander Dobrindt ook regionale en zelfs lokale wegen toe aan de plannen van het tolsysteem.

De Limburgse gedeputeerde Economische Zaken en VVD-lijstrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 Twan Beurskens is niet te spreken over een Duits tolvignet: “Limburg is een grensprovincie, onze economische betrekkingen hebben groot belang bij vrij grensverkeer. Een tolvignet is discriminerend en een enorme belemmering voor de handel en economie, de bereikbaarheid, grensoverschrijdende arbeid en, niet te vergeten, toerisme. Als Limburgse liberalen blijven we ons hiertegen verzetten!”

Sinds de bekendmaking van de tolplannen na de Duitse Bondsverkiezingen van afgelopen najaar voert de VVD Limburg prominent actie tegen de plannen. Zo riep fractievoorzitter Joost van den Akker eerder Gedeputeerde Staten op om een lobby op te zetten tegen het geplande tolvignet. Daarnaast startte de Limburgse en Duitse liberalen een gezamenlijke stickeractie langs de grens tegen het tolvignet.

Meer informatie kunt u opvragen via Jacques-Michel Bloi via +31 (0) 6 43 61 26 72

Scroll naar boven