Begroting 2020: Sport

Hier komen we echt in beweging: breedtesport onder jongeren! Limburgers hebben een relatief slechte gezondheid, en de sportparticipatie van onze jeugd daalt al jaren. Die trend willen wij doorbreken: wij kiezen ervoor om fors te investeren in sport. In afwachting van het nieuwe beleidskader Sport neemt de VVD alvast een schot voor de boeg: wij horen van alle kanten dat (amateur)sportverenigingen uit financieel oogpunt grote moeite hebben om jeugdtrainers op te leiden. De Limburgse VVD trekt de komende 4 jaar daarom 1 miljoen euro uit voor sportverenigingen om jeugdtrainers op te leiden. Gedeputeerde Staten krijgen van ons de opdracht om een laagdrempelige subsidieregeling op te starten. Wij houden onze jeugd in beweging, en dat belooft wat voor de toekomst.

Scroll naar boven