Begroting 2020: Cultuur

Tot slot zijn het ook onze cultuur en tradities die in beweging moeten blijven. Culturele identiteit heeft te maken met je “roots” en je manier van denken, voelen en doen. Zo wordt je persoonlijkheid mede gevormd door cultuurgebonden elementen die invloed hebben op jouw identiteit. De VVD geeft Gedeputeerde Staten op een viertal manieren opdracht om de culturele identiteit van Limburg als leidraad in beleid op te nemen:

  1. Burgerschap in Limburg. Burgerschap is sinds een paar jaar verplicht op de basisschool. Maar burgerschap in de Randstad is niet per se hetzelfde als in Limburg. Wij willen dat de Provincie Limburg scholen een handreiking doet bij het geven van Limburgs burgerschapsonderwijs.
  2. Versterking van de Limburgse identiteit expliciet als beoordelingscriterium bij het provinciale cultuurbeleid. De Limburgse VVD heeft dit onderwerp al eerder aangehaald in een commissievergadering Cultuur & Samenleving, en heeft daarop een toezegging gekregen van de gedeputeerde. Graag gaan wij met Gedeputeerde Staten aan de slag om dit mede vorm te geven, zodat ook onze identiteit in beweging blijft.
  3. Versterk de Limburgse lobby. We refereerden er al aan: Limburg is de Randstad niet en dat is prima. Wij regelen onze eigen zaken wel en bepleiten onze eigen agenda zelf. De Limburglobby wordt steeds sterker, maar gemeenten en andere Limburgse organisaties weten vaak hun weg nog niet te vinden in Den Haag. Help hen bij hun lobby, vorm een Limburgs front!
  4. Nadrukkelijke aandacht voor de Limburgse taal. In Limburg is relatief veel sprake van laaggeletterdheid. Onderzoek toont aan dat meertaligheid, inclusief een streektaal, bijdraagt aan de taalvaardigheid van kinderen en bovendien versterkt het onze identiteit. Wij roepen Gedeputeerde Staten daarom op om een plan van aanpak te ontwikkelen voor verdere stimulering van het actief gebruik van ons Limburgs dialect.
Scroll naar boven