Géén zwaardere provinciale eisen voor boeren

Bouwvakkers weer aan het werk en schoppen de grond in: daar draait het om. Duizenden bouwprojecten liggen stil. En dat allemaal na de stikstofuitspraak van de Raad van State. Het is duidelijk: we moeten met elkaar een groot en ingewikkeld probleem oplossen. Een specifieke groep, in dit geval de boeren, nu slachtofferen voor een probleem van ons allemaal is daarom niet de juiste oplossing. Als Limburgse VVD begrijpen we daarom heel goed dat de boeren vandaag naar het Gouvernement komen!

Het stikstofakkoord dat door de provincies is gesloten, betreft beleidsregels van Gedeputeerde Staten die niet zijn besproken in het Limburgs Parlement. Wat de Limburgse VVD betreft worden deze regels opgeschort totdat er een fatsoenlijk debat over is geweest, met inspraak van belanghebbenden en experts. Mogelijk dat dit debat leidt tot een heel andere manier van denken. Veel van onze natuurgebieden zijn feitelijk cultuurlandschappen, ontstaan door menselijke activiteit; waarom behandelen we deze gebieden dan alsof deze door de natuur zo zijn ontstaan? Wat ons betreft moeten we toe naar een meer pragmatische aanpak als het gaat om de uitwerking van de Europese richtlijn omtrent stikstof, net zoals onze buren in Duitsland dat doen.

Het antwoord van de Limburgse VVD is dan ook helder: als het aan ons ligt komen er géén zwaardere provinciale eisen bovenop de regels van het Rijk. Nadere uitwerking van provinciaal beleid komt tot stand na overleg met betrokkenen en moet op lange termijn juridisch houdbaar zijn. Laten we daarom met meer boerenverstand kijken naar waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Wij staan vandaag naast onze boeren.

Scroll naar boven