Aan het werk met lagere lasten

De Limburgse VVD-fractie diende bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten vier voorstellen in om werk te maken van Limburg en de lasten te verlagen.

1. De jeugdwerkloosheid is gestegen tot meer dan 5000 werkzoekenden. Daarom roept de VVD het provinciebestuur op om een Startersbeurs in Limburg in het leven te roepen. Daarmee krijgen bedrijven een stimulans om pas afgestudeerden van MBO tot WO met een bijdrage van pakweg €250 per maand door zowel gemeente als provincie en €100 opleidingskosten door de stageverlener voor een half jaar werkervaring te laten opdoen. Op termijn moet dit tot 1000 startersbeurzen leiden. Lees verderop L1. Bekijk ook de bijdrage in L1NWS en de reacties van jongeren op straat.


2. Daarnaast roept de VVD op de externe inhuur van de Provincie Limburg structureel  tot € 2 miljoen te beperken (tot €20 miljoen per jaar) en in plaats daarvan het Limburg Traineeprogramma uit te breiden met 10 trainees per jaar tot maximaal 50 trainees. Lees verder in Dagblad de Limburger.

3. De VVD wil de extra €5 miljoen inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigen-belasting niet innen maar teruggeven aan de Limburger. Dit leidt tot een verlaging van zo’n €10 per jaar per automobilist in 2014 en 2015. De Limburger heeft zo de vrijheid zelf te beslissen hoe hij zijn geld besteedt. De extra inkomsten zijn een gevolg van de vervallen belastingvrijstelling voor energiezuinige auto’s. Lees verder op L1 en in Dagblad de Limburger.

4. De VVD komt met een oplossing om leegstaande monumentale gebouwen te herbestemmen en wil hiervoor €5 miljoen vrijmaken op de provinciale begroting. De afgelopen jaren in Limburg ongeveer 50 kerkgebouwen al gesloopt of herbestemd. Momenteel staan ruim 30 voormalige kerkgebouwen leeg, voor 17 bestaat een herbestemmingsplan en ze hebben een monumentale status. De VVD wil deze monumenten een nieuw leven bieden door provinciale middelen in te zetten en zo de onrendabele top van de herbestemming weg te nemen. Lees verder in Dagblad de Limburger en op L1.

Scroll naar boven