Zorgen om gemeentelijke dienstverlening

Het College van Gedeputeerde Staten deelt de zorgen van de VVD in Provinciale Staten met betrekking tot de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het openbaar vervoer bij het ingaan van de nieuwe concessies per 11 december 2016.

Voor de vragen en antwoorden verwijzen wij naar: CIE1119

Scroll naar boven