Wateroverlast en watertekort in de landbouw

De VVD –fractie in het Limburgs Parlement maakt zich zorgen over de wateroverlast en het watertekort die de Limburgse land- en tuinbouwsector. De VVD stelt daarom vragen aan het College van gedeputeerde staten van Limburg om samen met de Waterschappen met een goede oplossing te komen.Uitgedroogde of juist onderwater staande velden en bossen hebben de afgelopen dagen en maanden laten zien hoe belangrijk het is om met een goede oplossing te komen voor de land – en tuinbouwsector. “Er moet een oplossing komen om, aan de ene kant, te zorgen voor een snelle afvoer van regenwater en, aan de andere kant, genoeg water vast te houden om verdroging tegen te gaan”, zegt Statenlid Herman Nijskens.

Een oplossing om verdroging tegen te gaan komt vanuit het Waterschap Peel en Maasvallei en  is het inrichten van brede stroken langs Limburgse beken om genoeg water vast te houden. Om deze stroken aan te leggen zullen Limburgse landbouwgronden verloren gaan. De VVD wil daarom ook van gedeputeerde staten weten of deze gronden worden afgetrokken van de opgave aan te ontwikkelen hectares ‘Goud-Groene-Natuur’, welke vermeld zijn in het provinciale natuurbeleid. Het beleid dat er op gericht is aaneengesloten natuurgebieden in Limburg te realiseren.

Op dinsdag 19 juli Statenlid Herman Nijskens vragen aan GS gesteld betreffende wateroverlast en watertekort in de landbouw.

U kunt de vragen hier vinden.

Scroll naar boven