VVD wil actie provincie tegen schrappen rijksinvesteringen regionaal spoor

Uit de Prinsjesdagstukken bij de Rijksbegroting 2016 zou blijken dat staatssecretaris Mansveld het geld voor onderhoud en verbetering van het spoor alleen wil inzetten voor het hoofdrailnet.

Bij de ‘herijkingsopgave’ wordt voorgesteld om van de nog €167 miljoen beschikbare middelen voor verbetering en onderhoud vrijwel alles in te zetten op de lijnen waar NS rijdt.

Volgens De Gelderlander kunnen daarmee verdere investeringen in de Maaslijn Roermond-Nijmegen in ‘de prullenbak’. Het al beloofde geld voor deze lijn wordt weliswaar niet afgepakt, maar daarna is de pot leeg.

Voor de provincie Gelderland resteert bijvoorbeeld slechts €200.000 en betekent dit dat er 10 tot 15 jaar niets gebeurt en de kwaliteit van het spoor achteruit holt.

De VVD-fractie vraagt daarover opheldering en actie van het provinciebestuur. De VVD wil weten wat dit betekent voor elk van de geplande investeringen in onderhoud en verbetering van regionaal spoor in Limburg:

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “Hoeveel rijksgeld is nog wél beschikbaar voor de regio/regionaal spoor in Limburg?

En wat gaat het provinciebestuur doen om te voorkomen dat de NS door de staatssecretaris wordt voorgetrokken en daarmee de regio weer het kind van de rekening wordt?”

Zie ook het bericht op 1Limburg.

Scroll naar boven