VVD stelt schriftelijke vragen over gezondheidsrisico’s Rumal Nederweert

In de afgelopen maanden klagen omwonenden van het bedrijf Rumal in de gemeente Nederweert over stankoverlast en neerslag van ijzer  en rubberdeeltjes. Het bedrijf is gespecialiseerd in de recycling van vrachtwagenbanden tot hoogwaardige rubbergranulaten en -poeders. Zij recyclen circa 35.000 vrachtwagenbanden per jaar. Deze granulaten en poeders dienen als grondstof voor tal van industriële toepassingen, onder meer asfalt en kunstgrasvelden. Voor de milieuvergunning valt dit bedrijf onder de provincie Limburg.

De klachten van omwonenden concentreren zich op 3 thema’s: geuroverlast, neerslag van ijzer en rubberdeeltjes en zorgen over de volksgezondheid.

Het bedrijf heeft tot op heden geen oplossing voor de klachten uit de buurt

Dit is voor Statenlid Renee Wernink aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten over de verleende vergunning, de handhaving en de gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid.

De schriftelijke vragen vindt u hier.

Scroll naar boven