VVD: piraterij OV-aanbesteding volstrekt onacceptabel

28 april werd bekend dat grote onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de aan Abellio gegeunde aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Onze Limburgse aanbesteding is gekaapt door door een stelletje piraten.

Fractievoorzitter Joost van den Akker (VVD): “Dit is volstrekt onacceptabel. Snel moet duidelijk worden wat dit betekent. De kans lijkt groot dat het ook een ander wordt. Maar hoe gaat dat? Wordt het automatisch nummer twee? Of moet er opnieuw worden aanbesteed?”

Zie ook het krantenartikel in het NRC Handelsblad.

De VVD stelde bij de Statenvergadering 29 april de volgende mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten:

1. Welke regels bij de aanbesteding zijn precies overtreden?
2. Welke gevolgen heeft dit voor de lopende aanbesteding die wel vergund maar nog niet definitief verleend is?
3. Wat betekent dit voor het geplande tijdpad (komt de ingangsdatum van december 2016 in gevaar)?
4. Moet de aanbestedingsprocedure (deels) opnieuw gevolgd worden? Of kijkt GS meteen naar de ‘geldige’ nummer 2, Arriva?
5. Is hiermee de winst door Abellio  van de baan?
6. Wat betekent dit voor de lopende juridische procedures bij de ACM?

Bekijk het interview met Joost van den Akker in L1NWS:

En het interview op BNR

FOTO ROGER DOHMEN / HOLLANDSE HOOGTE

Scroll naar boven