Coalitieakkoord:

VVD: Aan het werk met lage lasten

Maastricht, 22 april 2015

Vandaag is de VVD verheugd het coalitieakkoord “In Limburg bereiken we meer” bekend te maken met de partijen CDA, SP, D66 en PvdA. “Een akkoord dat Limburg liberaler maakt,” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker. “De provinciale opcenten blijven op het door de VVD verlaagde niveau van 2014/15, en worden zelfs niet geïndexeerd. De Limburger gaat er reëel dus op vooruit, €40 miljoen in totaal.” De VVD-fractie draagt unaniem Twan Beurskens voor als gedeputeerde Economische Zaken, Kennis en Innovatie (tevens 2e plaatsvervangend Commissaris van de Koning).

Interview Joost van den Akker bij L1:

Daarnaast krijgt economische structuurversterking zoals de campusontwikkeling, een forse impuls – als voorgesteld in het VVD-verkiezingsprogramma. Hiervoor is minimaal €70 miljoen extra beschikbaar vanuit de Essentreserve (niet-revolverend). Ook investeert de provincie de komende vier jaar €8 miljoen in het Limburgse MKB. De ingezette koers voor behoud van Maastricht Aachen Airport als vracht- en passagiersluchthaven, wordt voortgezet. Dit alles zorgt voor bedrijvigheid en duizenden banen. Op beleid wordt €40 miljoen bezuinigd; op de organisatie €8,8 miljoen en bovendien intern niet geïndexeerd (dit bespaart €2 miljoen). Dus meer focus op kerntaken en minder ambtenaren. Daarnaast komt er een nieuwe en verfrissende impuls voor toerisme, zoals ontwikkeling van de Maasplassen. Voor agrarisch ondernemers blijft er ruimte voor groei door extra activiteiten en diensten. Ook worden ideeën uit het VVD-programma gerealiseerd, zoals: een grensoverschrijdend MKB-loket, koppeling van Euregionale vacaturebanken om werken en solliciteren over de grens te bevorderen, een impuls voor het Jeugdsportfonds en voortzetting van de starterslening die de woningmarkt aanjaagt.

Ook betaalbare verduurzaming en een realistische energiepolitiek gaan daar aan bijdragen. Ook zijn VVD-speerpunten in het akkoord opgenomen, zoals aandacht voor vrachtwagenparkeerplaatsen langs de snelwegen en dynamische maximumsnelheden op provinciale en gemeentelijke wegen. We zetten over de hele breedte in op de grensoverschrijdende bereikbaarheid en logistieke positie van Limburg: met een completer openbaar vervoer door extra treinverbindingen en vraaggericht nacht-OV, maar ook door oplossing van de echte knelpunten op het wegennet: de A2, de A67 en via de Buitenring Parkstad. De VVD is vastbesloten de burger en ondernemer te verlossen van de kosten en ergernis van de file. Zoals het akkoord stelt, geven we zo: “ruim baan aan die initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender maken.”

Kijk hier de persconferentie terug (VVD vanaf 20.00 min.):
IMG_5211

En reportage TV Limburg Vandaag (vanaf 02.15 min.):

Zie ook de artikelen in Dagblad De Limburger (12345)

Scroll naar boven