VVD Limburg wil versnelde aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven

De VVD in Limburg pleit voor versnelde aanleg van spitsstroken vooruitlopend op de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Dit omdat de verkeersdruk op dit traject de afgelopen tientallen jaren alleen maar is toegenomen wat leidt tot lange files op de A2 en het dichtslibben van het onderliggende wegennet. Fractievoorzitter Joost van den Akker riep daarnaast gedeputeerde Eric Geurts op vaart te maken om de provinciale wegen te verbeteren. ‘Er komt met deze gedeputeerde geen meter asfalt bij, zie de stagnatie bij de N266, N271 en de N280. Hit the Road, Eric! Ook meer asfalt is dus nodig’.

Uit het eerdere gepresenteerde MIRT-rapport kan volgens de VVD-fractie maar één conclusie worden getrokken, namelijk én wegverbreding/spitsstroken én gedragsbeïnvloeding.

Nu het demissionair kabinet Den Haag voorlopig niet besluit tot de verbreding van de A2, roept de VVD-fractie op om samen met de provincie Noord-Brabant bij de Tweede Kamer te lobbyen voor een versnelde aanleg van spitsstroken op dit traject. Deze zijn op korte termijn realiseerbaar en kosten minder dan een verbreding van het gehele traject, aldus een motie ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het uiteindelijke doel op lange termijn blijft voor de VVD echter een verbreding van de A2 ter verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en het vestigingsklimaat in Limburg.

Klik hier voor de motie.

Scroll naar boven