Provinciale Staten bereid tot voorfinanciering Rijksprojecten in Limburg

Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 30 juni presenteerde VVD Statenlid John Heuvelings een voorstel waarmee hij de Gedeputeerde Staten oproept om infrastructurele projecten, welke door het Rijk gefinancierd moeten worden, voor te financieren. Voorbeelden van dit soort projecten zijn de verbreding van de A2/ A67 en de verdubbelen van het spoor van de Maaslijn (Roermond-Nijmegen).

Heuvelings ziet de economie groeien maar ziet het gevaar dat daardoor de wegen en het spoor in onze provincie dichtslibben. ‘Den Haag wordt in deze ervaren als een hindermacht. Het Rijk heeft ogenschijnlijk meer aandacht door de Randstad en wat minder voor de periferie’, stelt Heuvelings. In het verleden werd dit vaak opgelost door gedeeltes van de Rijksinvestering te laten betalen door de provincie. ‘Dit is een hellend vlak’, aldus Heuvelings. De Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid hierin nemen en investeringen in het spoor en Rijkswegen zelf te betalen.
De Rijksoverheid werkt met een zogenaamd kasstelsel. Dit stelsel houdt in dat als men een investering doet, deze investering in datzelfde jaar als uitgave geboekt wordt. Heuvelings haalt als voorbeeld de A2 aan. Stel: De verbreding van deze Rijksweg vraagt een investering van 100 miljoen. Het Rijk moet deze investering in hetzelfde jaar van de investering afboeken. De provincie daarentegen hanteert een zogenaamd baten en lastenstelsel. In dit stelsel wordt de investering verdeeld over de economische levensduur. Als deze 40 jaar bedraagt wordt het bedrag van 100 miljoen verdeeld en is daadwerkelijke last 2,5 miljoen per jaar.
De wijze waarop het Rijk mag investeren verschilt sterk met die van de provincies. In tegenstelling tot het Rijk mogen de provincies beschikken over een ’spaarrekening’. Limburg beschikt over voldoende spaargelden waarmee de provincie infrastructurele projecten van het Rijk vóór zou kunnen financieren. Natuurlijk moeten deze investeringen met rente uiteindelijk terugvloeien op de spaarrekening van de provincie.
‘Het mes snijdt dan aan twee kanten’, sluit Heuvelings af. ‘Wij hebben de zeer noodzakelijke infrastructurele maatregelen naar voren getrokken. De financiering is goudgerand en wordt terugbetaald. Tegelijkertijd heeft het Rijk lage, uitgesmeerde, lasten’.

Scroll naar boven