VVD Limburg hekelt Bondsdagbesluit tot invoering van tolvignet.

Sticker-TolvignetDe VVD in het Limburgs Parlement hekelt het besluit over de invoering van een tolvignet welke de Bondsdag vrijdagmiddag heeft genomen. Vrijdagmiddag besloot het Duitse parlement met bijna 2/3 meerderheid de invoering van een tolvignet voor Duitse snelwegen. Door een belastingconstructie zullen uiteindelijk alleen automobilisten die geen Duits kenteken hebben deze tol moeten betalen.

“Het is toch voor de gekke we in een Europa waar vrijheid van verkeer geldt worden gediscrimineerd op gronde van waar we wonen”, aldus Joost van den Akker, fractievoorzitter VVD Limburg. Sinds de tolplannen onderdeel werden van het coalitieprogramma van de huidige Bondsregering van christendemocraten en de sociaaldemocraten voert de VVD actief campagne tegen deze plannen. De VVD riep eind 2013 al het College van Gedeputeerde Staten van Limburg op om zich actief in te zetten tegen het geplande tolvignet. Afgelopen jaar startte Joost van den Akker een succesvolle stickeractie tegen het tolvignet. Begin maart lanceerde hij, samen met Dietmar Brockes, liberaal lid van het deelstaat parlement van Noordrijn-Westfalen, een petitie tegen de tolplannen. Deze kan men invullen op http://stopduitstolvignet.petities.nl/ .

Het plan tot invoering van een tolvignet voor buitenlandse automobilisten ontstond tijdens de verkiezingscampagne van de christendemocratische CSU in de deelstaat Beieren. “Het is niet uit te leggen dat dat Beierse borrelpraat er toe gaat leiden dat iedereen zonder zwart-wit kenteken gediscrimineerd wordt”, aldus Joost van den Akker,  “We hopen nu dat de Bondsraad deze plannen alsnog stopt, aangezien hij al grote bezwaren heeft geuit”. De Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, moet nog instemmen met het plan.

Scroll naar boven