VVD interpellatie over Tram Vlaanderen Maastricht

De Limburgse VVD-fractie vroeg voor de Statenvergadering van 6 februari een interpellatiedebat aan over de gang van zaken rond de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. De VVD wilde helderheid over de stand van zaken en weten of het provinciebestuur de politieke wil heeft om er uit te komen.

Die politieke wil kwam er, uitgesproken door zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten. Een VVD-motie om zich voor de tramverbinding uit  te spreken werd met 28-4 stemmen aangenomen. De motie sprak echter ook uit dat dit ‘niet tegen elke prijs’ kan en het bestaand budget van €12,3 miljoen leidend is. Daarnaast moeten Gedeputeerde Staten onderzoeken waarom de problemen pas in het najaar van 2014 aan het licht zijn gekomen.

Bovendien heeft de gemeente Lanaken per 29 januari de algehele samenwerking met de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg bevroren, aangezien Maastricht een overleg met Lanaken momenteel niet opportuun zou achten.

Het lijkt er op dat in aanloop naar de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2014 en nu richting de realisatie grote inschattingsfouten zijn gemaakt die de gemoederen hoog doen oplopen en het hele project ter discussie stellen.

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “Het project wordt zo een puinhoop. Non-communicatie biedt geen oplossing voor de gerezen problemen en geen vruchtbare basis voor grensoverschrijdende samenwerking. De VVD acht het voor de verbindingen en verhoudingen tussen de beide Limburgen van het grootste belang om de contacten zo spoedig mogelijk te herstellen. Provinciale Staten moeten zich hiervoor inspannen en zich voor de tramverbinding Maastricht-Hasselt uitspreken.”

Tijdens een vergadering van het Vlaams Parlement op 22 januari gaf de Vlaamse minister Weyts aan dat er technische en stabiliteitsproblemen zouden zijn bij het tracé in Maastricht, over en voorafgaand aan de Wilhelminabrug. Ook zouden volgens Weyts de meerkosten oplopen tot 30 à 40 miljoen euro en is nieuwe besluitvorming nodig van de Gemeenteraad en Provinciale Staten. De VVD wil o.a. weten welke nieuwe besluitvorming het provinciebestuur voorziet en wanneer de problemen aan het licht zijn gekomen.

Zie het bericht op 1Limburg en De Limburger en VRT De Redactie.

NL Limburg tram_VRT

Beluister het interview van Joost van den Akker op VRT Radio 2  

en L1 Radio:

Scroll naar boven