VVD in waterschap verbaasd over hoge kosten huisvesting

Eind 2015 zijn de beide algemene besturen (Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei) geïnformeerd over de voorgenomen verhuizing van het nieuwe waterschap Limburg naar Roermond. In de gecombineerde vergadering van december heeft de VVD gevraagd om meer informatie om een goede afweging te kunnen maken. Tot op heden heeft de VVD nog geen aanvullende informatie gekregen.

De VVD vindt dat de medewerkers van het nieuwe waterschap goede huisvesting verdienen. Ook een centrale locatie in Limburg, bijvoorbeeld Roermond, vinden wij logisch. Waar de VVD echter al in december voor waarschuwde was de (te) ambitieuze tijdsplanning. 1 januari 2017 is wat ons betreft te vroeg en brengt te veel (financiële) risico’s met zich mee.

Van de door L1 genoemde 9 miljoen schrikt  de VVD nogal. We hebben het dagelijks bestuur nogmaals gevraagd om tekst en uitleg.

De genoemde afkoopsom van de huur van BSGW is voor de VVD onbespreekbaar het gaat hier om een dochteronderneming van de waterschappen en om belastinggeld van de Limburgse burgers.

De VVD is voorstander van de fusie maar over deze hoge de kosten zijn we erg kritisch.

Bericht op 1Limburg 

2e Bericht op 1Limburg

Scroll naar boven