Initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0 met overgrote steun aangenomen

Maastricht, 18 maart 2016

Vandaag hebben Provinciale Staten met overgrote meerderheid het VVD-initiatiefvoorstel ‘Maasplassen 2.0’ aangenomen. Daarin hebben Provinciale Staten een scala aan voorstellen gedaan om planologische regels en lasten te schrappen in het Maasplassengebied om zo meer initiatieven rond waterrecreatie mogelijk te maken.

Dit gebeurde tegelijkertijd met het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie, waarin 3,3 miljoen gereserveerd is voor investeringsbijdragen voor de uitvoering van het ‘Nautisch Programma van Eisen 2.0’.

“Met dit plan maakt Limburg meer initiatieven mogelijk, met balans in het Maasplassengebied tussen toerisme, recreatie, natuur, landschap en hoogwaterbescherming” aldus fractievoorzitter Joost van den Akker. Volgens mede-initiatiefnemer Anton Kirkels kan nu ook de ongebruikte potentie van het gebied snel aan bod komen.

In december 2015 lanceerde de VVD het initiatief om de ambities van ondernemers en de regio om de potentie qua recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Gedeputeerde Staten is nu opgedragen de realisatie van het plan voortvarend ter hand te nemen, o.m. via het Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg. Gedeputeerde Staten hebben voorts toegezegd om binnen 6 weken met een schriftelijke reactie te komen hoe (knellende en financiële) regelgeving rond het Limburgs Kwaliteits Menu voor een beperkte periode opgeschort kan worden.

41 van de 43 Statenleden stemden voor het voorstel. Alleen de twee eenmansfracties Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg stemden tegen.

Het volledige persbericht

Het initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0

Scroll naar boven