Verkeerslichten langer op groen

De Limburgse VVD-fractie zet bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 in op infrastructuur. Ze doet drie concrete voorstellen om op de weg de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen. Om dit te bewerkstelligen dient de VVD tevens een motie in om de nog niet aangewende veiligheidsgelden van de Provincie Limburg met name in te zetten op verkeers- en sociale veiligheid.

1. Verkeerslichten langer op groen op Provinciale Wegen

De VVD vindt het van belang dat het verkeer beter kan doorstromen waardoor er minder onnodige files ontstaan en minder uitlaatgassen en fijnstof uitgestoten wordt. Elke bestuurder kent de situatie dat op provinciale wegen je in een soort kleine colonne rijdt en een groen verkeerslicht nadert, maar doordat er een enkele bestuurder zijn verkeer kruist wordt de colonne doorbroken doordat het verkeerlicht op rood springt. Het gevolg is dat de doorbroken colonne onnodig moet remmen en accelereren.

Hiervoor zijn een tweetal oplossingen simpele oplossingen volgens de VVD. De eerste oplossing houdt in dat verkeerslichten op elkaar worden afgesteld waardoor er, met behulp van matrixborden die de optimale snelheid weergeven, een groene golf ontstaat. In o.a. Helmond en Veghel zijn enkele doorgaande wegen al zo ingericht. De tweede oplossing is dat verkeerslichten zodanig worden afgesteld dat bewegend verkeer in beginsel voorrang krijgt op stilstaand verkeer.

Initiatiefnemer Statenlid Clemens Meerts: “Meer dan eens kwam ik situaties tegen dat verkeer onnodig moest stoppen bij een verkeerslicht. Dit moest anders kunnen, dacht ik, en kwam op het idee om de stoplichten uit te rusten met sensoren die “weten” of er nog meer verkeer aankomt en dan het groene licht wat langer kan laten stralen”.

De VVD vraagt aan het College van Gedeputeerde Staten of deze verkeers- en milieuvriendelijke  verbeteringen onderzocht en gerealiseerd kan worden tegen redelijke kosten.

2. KAR-systeem ook voor politie

Vorige week is de provincie gestart met het uitrusten van provinciale verkeerslichten met het KAR-systeem (Korte Afstand Radio) waardoor voorrangsvoertuigen groen licht krijgen bij spoedeisende ritten. Dit gebeurt naar aanleiding van de VVD-motie ‘Groene golf voor voorrangsvoertuigen’ (november 2012).

De ambulancezorg, GGD, brandweer, huisartsenposten en bloedtransportdiensten doen al mee. Het systeem wordt uitgerold en per 2017 doen bijna alle diensten mee, behalve de politie. Dat vindt de VVD erg jammer omdat de politie, ook een van de diensten die met spoedeisende situaties te maken heeft, hier geen voordeel uit kan halen. De VVD roept daarom het College van Gedeputeerde Staten op om er alles aan te doen om ook de politie aan boord te krijgen op dit project.

3. Vrachtwagenparkeerplaatsen A67
Eerder dit voorjaar heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld over de vrachtwagenparkeerplaatsen bij o.a. Venlo. De ladingdiefstallen en onvoldoende parkeervoorzieningen kosten de regio en vervoerders €350 miljoen aan omzet per jaar. Chauffeurs parkeren ‘s nachts hun vrachtwagens op de vluchtstrook langs de A73 en dat leidt soms tot levensgevaarlijke situaties.

De VVD vraagt het college van Gedeputeerde Staten te onderzoeken of er in samenwerking met Europa en het Rijk naar een passende oplossing te zoeken en mede te financieren. Denk hierbij aan het realiseren van beveiligde parkeerplaatsen rondom de snelwegen aan de grens met, met name, Duitsland. Hiermee worden twee problemen tegelijk aangepakt; het voorkomen van verkeersonveilige situaties op de vluchtstrook en het tegengaan van ladingdiefstal.

Om de verkeersveiligheid een impuls te geven dient de VVD een motie in om de nog niet aangewende provinciale veiligheidsgelden (een erfenis uit de coalitie met de PVV eerder deze periode), met name hiervoor in te zetten.

Deze gelden kunnen zo gebruikt worden om de verkeers- en sociale veiligheid op provinciale wegen sneller te realiseren.

Scroll naar boven