Steun gemeenten bij ’t Loon en N280 Baexem

Op de nieuwjaars-bijeenkomst van de VVD Limburg in Heerlen blikte fractievoorzitter Joost van den Akker vooruit op enkele belangrijke besluiten die op de agenda staan voor de Statenvergadering van 7 februari a.s.:

De provincie besluit over een enorme investeringsimpuls voor economische structuurversterking van €130 miljoen. Een opvallende afwezige gemeente bij deze plannen is echter Heerlen. De VVD-fractie roept het provinciebestuur op om dit voorjaar met plannen te komen om Heerlen niet langer links te laten liggen, maar met de gemeente en bedrijfsleven bij te dragen aan economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat. Hier hoort bijvoorbeeld ook een structurele oplossing voor de winkelleegstand en de situatie van ’t Loon bij.

In december 2013 hebben de gemeenteraden van Leudal en Maasgouw op voorstel van hun gemeentebesturen zich uitgesproken voor variant 5E van de randweg N280 bij Baexem. Hoewel de VVD ook heeft gepleit om een 2×2-baans randweg (variant 6) nader te onderzoeken, laat  de VVD het door de gemeenten democratisch genomen besluit voor een ruime 2×1-baans randweg rond Baexem zwaar meewegen.

De VVD-fractie is blij te zien dat de besluiten voor variant 5E in Baexem de leefbaarheid (vooral geluidshinder) en de verkeersdoorstroming (toekomstvastheid, ook voor doorgaand landbouwverkeer) optimaal bevorderen tegen de laagste kosten van €30-33 miljoen. De VVD-fractie kijkt er dan ook naar uit om op 7 februari deze voorkeur van de gemeenteraden voor variant 5E te bevestigen. Zo wordt in het belang van Midden-Limburg en Baexem dit knelpunt op de N280 Weert-Roermond substantieel opgelost.

Zie ook de berichtgeving op over ’t Loon en de N280.

De Limburgse VVD-fractie vroeg eerder helderheid van het provinciebestuur over de besluitvorming en de kosten van de N280-Randweg Baexem. Aanleiding is de berichtgeving dat een deel van zgn. stakeholderswerkgroep onlangs een voorkeur heeft uitgesproken voor een randwegvariant die vlak langs de dorpskern loopt.

“De afgelopen dagen bereikte de VVD echter signalen van ondernemers en omwonenden die stellen niet of onvoldoende gehoord te zijn in het voorbereidingsproces en dat de kosten miljoenen nadeliger zouden uitvallen dan bij een randweg die meer om het dorp loopt. Bovendien zou ook de verkeersdruk door de dorpskern heen hoger zou blijven dan bij andere varianten, terwijl de randweg er juist moet komen om het de verkeerssituatie en leefbaarheid in Baexem te verbeteren” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.

De VVD wil spoedig meer informatie opdat Provinciale Staten weloverwogen een besluit kunnen nemen welke randweg er moet komen.

Scroll naar boven