Presentatie gedeputeerden extraparlementair college

Na weken van informeren en uiteindelijk formeren is er eindelijk witte rook op het Gouvernement. Op 7 juni, 16:30 uur, hebben formateurs Karin Straus en Ger Koopmans het beoogde extraparlementair college gepresenteerd. Via deze weg willen we met u terugblikken op het proces en de uitkomsten delen.

Formatieproces
Nadat is gebleken dat GroenLinks, D66 en PvdA een brede coalitie met FvD of PVV uitsluiten, hebben de informateurs (Ger Koopmans en Geert Gabriëls) voorgesteld om te komen tot een extraparlementair collegeprogramma. In de Statenvergadering van 27 mei zijn Ger Koopmans en Karin Straus benoemd als formateurs: Ger vanuit zijn rol als lijsttrekker van de grootste partij en Karin vanuit haar ervaring in werving en selectie van kandidaten. De afgelopen drie weken zijn dan ook benut om de juiste ploeg voor Limburg te selecteren: op 7 juni jl. hebben de formateurs bekendgemaakt wie in die ploeg zitten.

Extraparlementair college
Aan een extraparlementair college ligt geen coalitieakkoord ten grondslag, maar een collegeprogramma met een brede betrokkenheid van de politieke partijen (bijvoorbeeld via de verkiezingsprogramma’s) én de samenleving. Het collegeprogramma geeft vooral uiting en richting aan de grote maatschappelijke opgaven van Limburg. Er wordt in de inhoudelijke uitwerking gezocht naar (wisselende) meerderheden in de Staten, er is immers geen sprake meer van een coalitie en een oppositie. Dat geeft de VVD ook de ruimte om plaats te nemen in een college met partijen waarmee we niet altijd direct op dezelfde golflengte zitten.

Spannend experiment

De Limburgse VVD is tevreden dat Joost van den Akker door de formateurs is voorgedragen als gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport. Joost is zeer vereerd met de voordracht en vindt het extraparlementair college een spannend experiment voor Limburg, de politiek en voor hem persoonlijk. “Vernieuwend verbinden is daarbij een treffend motto: tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten én tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven – midden in onze samenleving. Om samen van Limburg de innovatiefste, aantrekkelijkste en duurzaamste provincie te maken. Zo wordt extraparlementaire politiek extra leuk!”

We zijn er echter nog niet: de komende weken gaat het beoogd college aan de slag met de onderhandelingen voor het college-akkoord. Vanuit de Statenfractie zijn we daar ontzettend benieuwd naar. We zullen u op de hoogte blijven houden!

Scroll naar boven