Opheldering over voortdurende misstanden A2-tunnel

De VVD-fractie wil dat de Provincie Limburg in krachtige termen afstand neemt van de misstanden bij werkzaamheden aan de A2-tunnel en de partijen oproept om zo snel mogelijk de situatie te verbeteren. VVD-Statenlid Martin de Beer wil voorts van het provinciebestuur weten of er met de stuurgroep overlegd is, waarom huisvestingslasten nog niet zijn terugbetaald, en nog steeds door Rimec in rekening worden gebracht. Tenslotte wil de VVD weten wat de provincie concreet gaat doen om aan deze situatie z.s.m. een einde te maken.

Klik hier voor de vragen.

Scroll naar boven