Op de bres voor veilig spoor bij Venlo

De Limburgse VVD-fractie is verontrust door de berichten dat al vanaf 2015 tot en met 2022 dagelijks 70 extra goederentreinen de zgn. Brabantroute (Rotterdam-Breda-Venlo-Ruhrgebied) zullen volgen i.v.m. werkzaamheden aan de Duitse kant van de Betuwelijn.

“De VVD vraagt daarom actie van het provinciebestuur om op korte termijn bij te dragen aan een veiliger situatie, bijvoorbeeld door medefinanciering van een ongelijkvloerse spoorkruising,” aldus fractievoorzitter Joost van den Akker.

Afgelopen week zorgde de VVD in de Statencommissie Infrastructuur dat de spoorlijnen Venlo-Düsseldorf, Maastricht-Luik en Weert-Antwerpen evenzo prioritair blijven.

Ook vroeg de VVD bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 aan het provinciebestuur om mee te denken met gemeentelijke overheden en oplossingen mee te financieren voor het drukke rangeerterrein Guliksebaan bij Venlo. Met een rangeerterrein en goederenvervoer met ook gevaarlijke stoffen is een verkeersonveilige plek met regelmatig problemen voor hulpdiensten rond de slagbomen. Tot op heden is echter onduidelijk welke acties ondernomen zijn.

Daarnaast is onduidelijk om hoeveel treinen met gevaarlijke stoffen het gaat. Tenslotte wil de VVD weten of de effecten van de reeds gestarte initiatieven Local Eyes, de realisatie van de Railterminal Trade Port Noord en de aanpak van de Maaslijn afdoende is om het aantal rangeerbewegingen te verminderen en de veiligheidsrisico’s ook op korte termijn te beheersen.

lees verder op L1 en en Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad.

Scroll naar boven