Nieuwe weg door Geuldal van de baan

Via een succesvolle interpellatie in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid hebben VVD en GroenLinks bewerkstelligd dat de gevreesde verlegging van de N595/Wittemer Allee naar een nieuwe weg door het Geuldal van de baan is.  Dat schot voor de boeg gaf gedeputeerde Geurts als antwoord op de Statenvragen. Vrijwel zeker komt er nu een vrij liggend fietspad langs de Wittemer Allee, een van de weinige provinciale wegen in Nederland zonder fietspad. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker toonde zich tevreden met dit resultaat en stelde bovendien dat “wij provinciale wegen niet moeten aanleggen als een stel technocraten maar op basis van draagvlak, veiligheid, doorstroming en betaalbaarheid.”

Luister hier naar het fragment op L1 Radio van 14 januari 2017:

Bewoners en Statenleden wisten van niets

De weg door het Geuldal was onderdeel van één van de varianten om de Wittemer Allee op te knappen. In die variant zou de Allee een fietsstraat worden en de auto’s via de nieuwe weg vanaf Cartils naar Gulpen rijden. Tot verontwaardiging van de Statenleden en insprekers van het buurtcomité Gulpen-Oost waren zij tot voor kort amper van de plannen op de hoogte. Via verontruste signalen van omwonenden, schriftelijke vragen in de gemeenteraad, berichten in de pers en rondvragen in de Statencommissies kwamen zij achter de vergevorderde variantenstudie, zonder dat Provinciale Staten daar de afgelopen tijd over waren geraadpleegd. Provinciale Staten wisten van niets, behalve dat het project en de rotonde Wittem een jaar naar achteren waren geschoven i.v.m. een integrale studie. In november was de gemeenteraad Gulpen-Wittem nota bene in een besloten raadsconferentie bijgepraat. In antwoord op schriftelijke vragen van de SP kondigde het provinciebestuur aan pas Provinciale Staten te betrekken bij het Provinciaal Inpassingsplan. Dat vindt de VVD veel te laat, vandaar dat de VVD-fractie het onderwerp agendeerde bij de Statencommissie van 13 januari jl. Gelukkig zegde het provinciebestuur toe vanaf nu de Provinciale Staten, gemeenteraad en betrokken stakeholders (waaronder de bewoners) nauw bij het verdere proces te betrekken.

Vrij liggend fietspad meest logisch

Eerder liet de gedeputeerde al weten dat deze variant weinig kans maakt omdat het met 11 miljoen euro veel te duur is. In de Statencommissie voegde hij er aan toe ook te begrijpen dat er veel protest tegen is en draagvlak ontbreekt vanwege de gevolgen voor de omgeving. “De weg gaat dwars door een tenniscomplex dat momenteel wordt aangelegd, over een net aangelegde parkeerplaats en komt op vijftien meter van woningen”, aldus Geurts. Wil je de tribune hier niet vol hebben, dan moet je dat niet doen, zo zei hij. De voorkeur van Geurts gaat uit naar een vrij liggend fietspad langs de Wittemer Allee. Hij noemt dat de meest logische variant om de veiligheid van de fietsers op de drukke weg te vergroten. De gedeputeerde sprak van een schot voor de boeg want hij gaat de komende tijd met alle betrokken partijen om de tafel zitten. In het voorjaar van 2017 wil de gedeputeerde een knoop doorhakken.

Bericht in De Limburger, 14 januari 2017:

Fietspad Wittem logisch

Scroll naar boven