VVD trekt aan de bel over Europese tolplannen

De Limburgse VVD-fractie roept het provinciebestuur op in actie te komen tegen de plannen van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijk Europees tolsysteem. Bij de Statenvergadering op 16 december dient de VVD hierover met andere partijen een motie in.
Volgens fractievoorzitter Joost van den Akker moet de EU zich niet bemoeien met de nationale en regionale bevoegdheden om tol te heffen. “Ga niet een tolsysteem voor de hele EU optuigen. Als het aan Brussel ligt, moeten we straks voor de A2-tunnel alsnog tol gaan betalen.”

De VVD acht tol zeker in grensregio’s uitermate ongewenst, omdat het verkeer daardoor gestimuleerd wordt om tolwegen te mijden. Dat zorgt voor dichtslibbende provinciale en gemeentelijke wegen en werpt nieuwe barrières op voor grensoverschrijdende mobiliteit. Eurocommissaris Bulc maakte op 1 december bij de deal over de Duitse tolplannen haar doelstelling bekend voor ‘één Europees rechtskader voor een gemeenschappelijk Europees tolsysteem’. Al in het voorjaar van 2017 zou de Commissie de voorstellen willen ontvouwen.

De Europese Unie zou een gebied zonder binnengrenzen moeten zijn, waarbij Brussel alleen optreedt indien zaken niet op nationaal of regionaal niveau geregeld kunnen worden. De VVD wil daarom dat het Provinciebestuur via een proactieve lobby de Europese Commissie beweegt om van dergelijke Europese tolplannen af te zien. Beter kan de Commissie voorkomen dat bij de Duitse tolplannen de Duitse auto’s wel extra bevoordeeld worden en de buitenlandse auto’s niet.

“Ooit beloofden de Hanzesteden elkaar tolvrije zones. Dat zorgde daar voor meer welvaart. Pas met het afschaffen van de Rijntol in West-Europa is de handel en industrie bij ons echt goed op gang gekomen. De VVD wil daarom nu geen gelijkschakeling van systemen zodat we straks weer overal van tol gaan genieten,” aldus Van den Akker.

Klik hier voor het originele persbericht en Motie.

Klik hier voor de berichtgeving op 1Limburg.

Scroll naar boven