N280 (Baexem/Gemeente Leudal): Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

Vanochtend heeft Anton Kirkels in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid een gloedvol betoog gehouden over ‘Het Moment’. Nu is het ‘Het Moment’ om niet door te gaan op de ingeslagen weg, de variant 3a (de weg in het dorp) die zoals blijkt nog de nodige hobbels heeft. Immers het wordt steeds duurder, biedt minder oplossingen en wordt steeds riskanter door vertraging  en verwerpen door de rechter.

Ook het moment pakken om alternatieven verder te onderzoeken en uit te werken. En die zijn er! Variant 5c (de rondweg)  biedt een robuuste oplossing die aan de mobiliteitsvraag van de toekomst kan voldoen.

In elk geval dient er voor variant 3 nog een gedegen onderzoek plaats te vinden, naar doelmatigheid en inpassing van het nieuwe wegtracé in haar omgeving. Deskundigen hebben al aangegeven dat de  voorliggende variant zeer summier onderbouwd is en te weinig alternatieven zijn onderzocht, waardoor het absoluut niet Raad van State proof is.

Diverse fracties waren van mening dat het destijds genomen besluit onomkeerbaar is en snel moet worden uitgevoerd. De VVD is van mening dat het nu het moment is om alternatieven verder te verkennen en tot een echt goede oplossing te komen.

Gedeputeerde Geurts geeft desgevraagd aan dat ‘de Staten nog besluiten over het PIP en over budget en financiering. PS kan nog alle kanten op met hun besluit’.  Er is dus inderdaad nog geen sprake van een onomkeerbaar besluit en dit biedt de Staten de gelegenheid om het onderzoek te verdiepen en tot een afgewogen besluit te komen.

De VVD zal tijdens de behandeling in de Provinciale Staten alert blijven om ervoor te zorgen dat een goed en doordacht besluit wordt genomen wat leidt tot een betere verkeersoplossing voor de N 280, een betere doorstroming en minder overlast voor de inwoners van Baexem. Na al die jaren van overlast en ergernis mag er wel een verkeersoplossing komen die echt soelaas biedt!

Scroll naar boven