Media Cursussen VVD Limburg

Nu zowel lokaal als provinciaal de kaarten zijn geschud,  is het van belang om verder te werken aan de kennis en kwaliteit van onze bestuurders en politici in Limburg.

De VVD Limburg heeft een aantal opleidingen die u helpen om uw politieke ambities adequaat te kunnen invullen; die u in contact brengen met gelijk denkende VVD’ers; die verdere invulling even aan uw netwerk en uw kijk op de zaken die er toe doen kunnen verbreden.  Het thema van dat we in juni vormgeven is het gebruik van de media.

Of je nu raadslid, vrijwilliger, senator, voorlichter, KC-bestuurder, Tweede Kamerlid, minister, campaigner of staatssecretaris bent, als het om de VVD gaat proberen we allemaal zo veel mogelijk mensen op positieve wijze kennis laten maken met onze boodschap, onze ideeën en onze vertegenwoordigers. De media kunnen daarbij helpen. Net zoals posters, folders of een gesprek met een kiezer dat kunnen. Het zijn allen middelen die we kunnen inzetten om onze boodschap zo goed mogelijk voor het voetlicht te krijgen. En net zoals bij posterplakken van alles mis kan gaan (de ladder te klein, het plaksel te dun, de poster te groot), kan dat bij het inzetten van media ook. Maar niets is niet te verhelpen door een goede voorbereiding.

Op zaterdag 13 juni starten we met een module algemene theorie.  Deze module wil je kennis laten maken met de mogelijkheden, kansen en gevaren van het inzetten van de media voor de door jou gekozen doelstelling. Het legt de basis uit van hoe om te gaan met de media vanuit een politieke organisatie. In de middag dan de module gebruik sociale media. De insteek is hierbij een betere bewust wording van de werking van sociale media, kennismaken met de verschillende sociale media platforms, het  gebruiken ervan om te zenden, om te luisteren, en om het online debat aan te gaan. Ook wordt gewerkt aan de bewustwording van een eigen online identiteit en het ontwikkelen van een persoonlijke online strategie.

Op zaterdag 27 juni zullen nader ingaan op het media landschap in bredere zin wanneer wel en niet een media optreden, wat van belang is bij optreden in de media, hoe het contact met de pers voor te bereiden, het maken van een communicatie plan, hoe een kernboodschap op te stellen en kennismaken met technieken waardoor je sturing kunt geven aan een interview. In de namiddag dan de nadruk op een stukje schriftelijke communicatie zoals het opstellen van een persbericht. Ingegaan wordt op de kenmerken van diverse soorten teksten zoals  webtekst, nieuwsbericht, column en een blog. Ook wordt ingegaan op het goed opstellen van een speech.

Opgave kan plaatsvinden per e-mail bij de opleidingsfunctionaris John Niessen john.niessen@vvdlimburg.nl onder vermelding van naam, adres, email telefoonnummer en natuurlijk de naam van de cursus. Gaarne zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus.  De eigen bijdrage bedraagt per zaterdag 60 Euro,  inclusief lunch. Bij deelname gaarne deze bijdrage vóór aanvang cursus overmaken op rek nr. NL 42 ABNA 0463 230 191 ten name van Kamercentrale VVD Limburg, onder vermelding van naam deelnemer en naam cursus.

Scroll naar boven