Limburgse waterschappen gooien belastinggeld in het water.

Tijdens de laatste vergaderingen van de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei heeft er een stemming plaatsgevonden voor de huisvesting van het nieuw te vormen Waterschap Limburg (WsL). Er was maar één optie namelijk het WsL in het gebouw van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Zelfs een heldere financiële onderbouwing ontbreekt.

Voorjaar 2015 is een bureau opdracht gegeven om de huisvestingslocaties te onderzoeken.
Op voorhand werden echter de belangrijkste varianten uitgesloten, te weten nieuwbouw en een apart huurpand. Daarom had de VVD al eerder kritiek bij deze gang van zaken met een voorstel waar je alleen maar ja of ja tegen mag zeggen!
Met deze keuze moet de huidige huurder, BsGW, die nu bij het WBL zit vertrekken. Ook moet er een verbouwing plaatsvinden waarvan de meerkosten nog variëren tussen 2,5 en 5 miljoen euro. Totale kosten ongeveer 15 miljoen euro. Een groot maatschappelijk verlies ten opzichte van een aparte locatie voor het Waterschap Limburg. Waarom iets veranderen wat goed is. De voorwaarden voor de keuze locatie huisvesting waren: goed bereikbaar, sober, doelmatig, financieel en maatschappelijk verantwoord. Aangezien de gemaakte keuze juist Niet Sober, Niet Doelmatig en zeker Niet Financieel en Maatschappelijk verantwoord is hebben de VVD vertegenwoordigers tegen gestemd samen met de fractie Bedrijfsgebouwd bij Waterschap Peel en Maasvallei.
Het is een raadsel waarom de andere fracties met deze verspilling van belastinggeld hebben ingestemd.

Het blijkt dat er sinds 2008 niets veranderd toen columnist Frans Pollux schreef dat het democratisch proces bij de waterschappen niet te controleren valt.

Frans Maesen (WPM) en Maicle Huver (WRO).

Scroll naar boven