VVD Stelt vragen over betaalbare woningen in Limburg

Naar aanleiding van de berichtgeving in verschillende Limburgse media over de behoefte aan betaalbare woonruimte in Limburg stelt Statenlid Kirkels (Weert) een achttal schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Kirkels vraagt het College naar de stand van zaken betreffende het woningtekort van 8700 woningen in Limburg zoals enkele maanden geleden gemeld door GS. Een van de reden die GS hiervoor aandraagt is de druk vanuit Asielzoekerscentra.

“Te constateren valt dat er een grote diversiteit in regio’s is tussen leegstand, tekorten, kwaliteit en kwantiteit van aanbod en de ontwikkeling van de toekomstige lokale en regionale behoefte. Hierbij rijst de vraag of het niet tijd wordt om een specifieker en flexibeler beleid te voeren zodat er beter ingespeeld kan worden op ontwikkeling”. Aldus Anton Kirkels.

Voor de volledige vragen klikt u hier.

Scroll naar boven