Motie inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo

Foto: Laurens Eggen

Op vrijdag 18 maart heeft John Heuvelings een motie ingediend inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo. De motie is door alle aanwezige statenleden aangenomen.

Hieronder vind u de motie:

 

Motie 747

Motie inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo  

Constaterende dat:

 • de Brabantroute dwars door het Centrum van Venlo loopt;
 • reeds jaren gesproken wordt over een mogelijk ondertunneling van de Vierpaardjes in Venlo;
 • dat ook de Tweede Kamer zoekt naar een oplossing voor de drukke overgang in het centrum van Venlo over een spoorlijn op een van de drukste spoorvervoer assen van Nederland;
 • dat er naast de Vierpaardjes slechts één verbinding is met Venlo Zuid;
 • dat ook de Staatssecretaris van I & M erkent dat er aan de veiligheid het nodige verbeterd dient te worden;
 • de slagbomen bij de dubbele overgang langer gesloten dan geopend zijn;
 • de economische effecten voor Venlo hiervan onderbelicht blijven;
 • het oplossen van dit probleem primair bij de Rijksoverheid, secundair bij provincie en gemeente ligt;
 • de Staatssecretaris in haar overwegingen de ‘kosteneffectiviteit’ ogenschijnlijk prioriteert;
 • de Staatssecretaris de ’tweetrapsovergang’ als voorkeursvariant het meest ‘kosteneffectief’ vindt;
 • dat deze ’tweetrapsovergang’ geen positief economisch effect heeft (de duur van gesloten slagbomen blijft gelijk);
 • de veiligheid maar zeer beperkt wordt verbeterd;
 • de Staatssecretaris aan de regio ruimte biedt nader onderzoek te doen naar een ondertunneling van de Vierpaardjes;
 • dit onderzoek naar de verwachting van het ministerie van I & M € 100.000,– zal kosten.

Overwegende dat:

 • de door de staatssecretaris gewenste kosteneffectiviteit wellicht gerealiseerd kan worden door een   sobere ondertunneling te onderzoeken;
 • de provincie Limburg en de gemeente Venlo deze ruimte voor eigen onderzoek wensen te nemen.

Van mening zijnde dat:

 • bij de keuze van de wijze van ondertunneling optimalisatie van veiligheid nagestreefd moet worden;
 • er bij de keuze ook gestuurd moet worden op economische effectiviteit.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

 • samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo;
 • voor dit onderzoek op basis van een 50/50 kostenverdeling een bedrag van €100.000,– ter beschikking te stellen;
 • Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo uiterlijk in de maand oktober 2016 het rapport ter hand te stellen.
Scroll naar boven