Historische website 150 jaar Limburg gelanceerd

Als onderdeel van de herdenking van 150 jaar Limburg is in het Gouvernement in Maastricht een interactieve website over de geschiedenis van Limburg gelanceerd. Met een druk op de knop zetten de fractievoorzitters Joost van den Akker (VVD) en Leon Vaessen (D66) de site kaart.150jaarlimburg.nl in werking. Dat gebeurde in de Statenzaal.

Initiatiefnemers
Beide politici zijn de initiatiefnemers van de viering van 150 jaar Limburg die dit jaar plaatsvond met tal van activiteiten. Op 11 mei 1867 werd Limburg definitief een provincie van Nederland en maakte niet langer ook deel uit van de Duitse Bond. Eén van de wensen van de initiatiefnemers van de herdenking ‘150 jaar Limburg’ was het makkelijk kunnen ontsluiten van beschikbare informatie over de ontstaansgeschiedenis van Limburg. In dat kader is een interactieve kaart ontwikkeld die deel uit maakt van de provinciale website.

Symbolen
Op de site is via een kaart online te zien wat daar aan vooraf ging en wat er in 150 jaar Limburg is gebeurd. Ook wordt de geschiedenis van de provinciale symbolen – wapen, volkslied en vlag – kort gepresenteerd. Het jaar 1867 wordt gezien als hét geboortejaar van de provincie Limburg, zoals we Limburg nu geografisch en bestuurlijk kennen. Ook wordt de geschiedenis van de provinciale symbolen – wapen, volkslied en vlag – kort gepresenteerd. De kaart heeft niet de intentie om het volledige historische verhaal van Limburg te vertellen. De focus ligt op de totstandkoming van de provincie(grenzen), waarbij een kleine aanloop wordt genomen in de geschiedenis.
VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker sprak van een ‘historisch moment’. Zowel voor Limburgers als voor toeristen is op een gemakkelijke manier informatie te vinden op de website, zo zei hij, omdat niet alles versnipperd is zoals op wikipedia.
150 jaar Limburg
Donderdag 11 mei 2017 was het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen werd bekrachtigd. Daarmee kwam er een einde aan de dubbele staatkundige status van Limburg: vanaf 11 mei 1867 is Limburg enkel en alleen een provincie van Nederland. Dit heuglijke feit werd op initiatief van Provinciale Staten op 11 mei gevierd met een symposium én een bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht. Daarnaast vonden er in 2017 diverse andere activiteiten ter gelegenheid van 150 jaar Limburg plaats. Meer info zie www.limburg.nl/150jaarlimburg

Bron: 1Limburg

Scroll naar boven