VVD wil opheldering over aanpak N271 Gennep

Onder de krantenkop “Limburg passeert Gennep” trok de provinciale weg N271 de aandacht in Dagblad De Gelderlander. Er is sprake van ongenoegen over de aanpak van de provincie Limburg m.b.t. de toekomst van de N271 en de daarbij behorende communicatie. De Limburgse VVD-fractie vraagt zich af of het besluitvormingsproces wel op een open afweging plaatsvindt; samen met alle partijen en in het belang van deze regio.

De VVD Statenfractie vraagt daarom Gedeputeerde Staten om opheldering. Hoe verhoudt zich dit Plan van Aanpak tot de afspraak tussen de Provinciale Staten en GS waarin helder is verwoord dat eerst de Limburgse mobiliteitsvisie wordt vastgesteld en vervolgens de Gedeputeerde een uitvoeringsplan mag gaan opstellen?

Hoe kan het zijn dat de Gemeente Gennep, toch een prominente partner in dit proces, nog niet echt is betrokken? Als de Gemeente Gennep alsnog in het proces wordt betrokken is het dan voor meer dan alleen de bühne? Kortom de VVD fractie stelt bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Gennep voorop!

Scroll naar boven