Helderheid uitbuiting A2-tunnel

De Limburgse VVD-fractie wil opheldering over de vermeende uitbuiting van arbeidsmigranten bij de bouw van de A2-tunnel en zal daarom de kwestie aan de orde stellen in de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën op vrijdag 11 oktober a.s. De fractie zegt geschokt te zijn door verhalen van arbeidsmigranten in de Limburgse media. Volgens de liberalen moet ook de provincie als medeopdrachtgever zorgdragen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en eerlijke concurrentie.” De geschetste situatie is onacceptabel. Het ontduiken van de Nederlandse arbeidswetgeving en Cao-afspraken leveren oneerlijke concurrentie op voor Nederlandse bouwbedrijven en werknemers. Het zorgt voor verdringing op de Limburgse arbeidsmarkt. Maar bovenal levert het een schrijnende uitbuiting van de arbeidsmigranten op” aldus vice-fractievoorzitter Martin de Beer.

De VVD-fractie vindt het daarom zeer terecht dat de provincie een onderzoek heeft aangekondigd. De Beer: “We willen echter niet wachten tot de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, maar nu al de gang van zaken en het voorgestelde onderzoek kunnen bespreken met het provinciebestuur. In een onlangs vastgestelde nota over arbeidsmigratie staat immers dat het provinciebestuur concrete maatregelen neemt om misstanden aan te pakken. Daar is nu zeker aanleiding toe.”

Het A2-tunnelproject is op dit moment het grootste bouwproject van Limburg. Het is een prestigeproject dat veel werk oplevert voor Nederlandse en buitenlandse aannemers, bouwvakkers en leerlingen. In de media komt echter een beeld naar voren van schimmige bedrijfsconstructies met buitenlandse onderaannemers. Buitenlandse werknemers uit met name Polen en Portugal zouden worden misbruikt. Op hun loon zou de helft worden ingehouden voor vage onkosten aan een Ierse uitzendbureau. Zo betalen ze meer dan 900 euro per maand voor huisvesting in de oude sloopflats langs het tunneltraject. Feitelijk krijgen deze werknemers daardoor veel minder betaald dan het Cao-loon.

Zie de berichtgeving op NU.nl en L1.

Scroll naar boven