Handen ineen voor MBO talent

De Midden-Limburgse VVD afdelingen Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert hebben afgesproken zich allen in te zetten voor MBO talent in de regio. Dit doen ze met een motie over regionale samenwerking. Daarmee willen zij het belang van een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en het regionaal bedrijfsleven voor onze regionale economie benadrukken.

De komende jaren neemt het tekort aan goed geschoolde technici sterk toe. Dit is een bedreiging voor de groeiambities van bedrijven en zet de economische groei van de regio onder druk. De VVD vindt een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid op lokaal en regionaal niveau daarbij belangrijk.

Investeren in talent
Onlangs werd door zeven Midden-Limburgse gemeenten – Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert – Keyport 2020 opgericht. Binnen Keyport 2020 slaan ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen de handen ineen om de economische structuur van de regio duurzaam te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Om dit kracht bij te zetten hebben de Midden-Limburgse VVD afdelingen binnen Keyport 2020 een motie opgesteld om een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en het Midden-Limburgse bedrijfsleven te bevorderen. Deze motie zullen zij allen in de eigen gemeenteraad indienen. Zij roepen daarmee hun College op om in te zetten op meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en daarbij gebruik te maken van middelen die door Den Haag beschikbaar zijn gemaakt.

Regionaal Investeringsfonds MBO
De motie gaat in op het Regionaal Investeringsfonds MBO, een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven stimuleert, één van de afspraken uit het Techniekpact. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt via deze regeling 100 miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017 voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Steun voor regionale samenwerking
Roermonds VVD Tweede Kamerlid Karin Straus ondersteunt de Midden-Limburgse afdelingen in hun samenwerking. ‘Het is fantastisch dat deze VVD afdelingen samen optrekken om dit fonds voor de economie van Midden-Limburg in te zetten. Ik ben er vast van overtuigd dat, door gezamenlijk het belang van goed beroepsonderwijs in onze regio te benadrukken, een structurele bijdrage geleverd kan worden aan de versterking van onze regionale economie.’

Meer informatie:

http://www.investeringsfondsmbo.nl/
http://www.techniekpact.nl/
http://www.keyport2020.nl/nl/home/

Scroll naar boven