Fundament onder Limburgse economie zeer solide

De Limburgse economie doet het de laatste jaren uitstekend. De crisis van 2007 tot 2012 ligt definitief achter ons. Als we kijken naar de economische groeiverwachting van Limburg voor 2017, dan komt dit cijfer uit op +3% en de werkloosheid is medio 2017 gedaald tot 4,8%. Natuurlijk, het zijn in eerste instantie altijd ondernemers die Nederland en dus ook Limburg economisch opstuwen. Ik ben echter ook overtuigd dat de Provincie Limburg een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Een duidelijke focus op de maakindustrie en logistiek, veel aandacht voor het MKB en een hoogwaardige kennisinfrastructuur (Brightlands) vormen de basis van ons beleid. Waar staan we? Grote industrie- en logistieke clusters zijn uitgebouwd, zoals VDL NedCar, Chemelot, Trilandis en Greenport. Honderden miljoenen zijn geïnvesteerd in hoogwaardige infrastructuur en multimodale overslag. In de vier Brightlands-campussen wordt samen met bedrijven en kennisinstellingen nu al een miljard euro geïnvesteerd. Start-ups, studenten, onderzoekers en bedrijven beschikken hier over de beste infrastructuur voor een succesvolle innovatie. Trots ben ik dat Limburg volgens de Europese Commissie inmiddels een sprong heeft gemaakt van innovatievolger tot innovatieleider, dat is geen toeval.

Deze positieve cijfers worden ook door het CBS en TNO bevestigd in de compositie-analyse die onlangs werd gepresenteerd. Zo neemt de conjunctuurgevoeligdheid van de Limburgse economie af en sluit het campusbeleid van de Provincie Limburg samen met onderwijs en bedrijfsleven goed aan op de sterktes van Limburg. Hierdoor is Limburg opgeklommen in het linker rijtje van de Nederlandse regio’s. Buiten de Randstad en Noord-Brabant fungeert Limburg als best of the rest, waarbij de Limburgse economie zich met een omzet van circa 38 miljard euro op jaarbasis kan meten met de economie van Zuidoost-Noord-Brabant (o.a. regio Eindhoven). Uit het rapport van CBS en TNO blijkt tevens dat de R&D-investeringen in Noord- en Midden-Limburg in 2014 en 2015 hoger lagen dan Zuid-Limburg, maar in deze cijfers zijn de recente investeringen in bijvoorbeeld de Brightlands-campussen in Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen nog niet meegenomen. Ik verwacht dat dit beeld in de nabije toekomst evenwichtig wordt. Het rapport dient voor nu als een nulmeting. We gaan dergelijke onderzoeken regelmatig herhalen om de huidige scherpte vast te houden. Ook belangrijk, onze belastingcenten moeten uiteraard goed te verantwoorden zijn. Economische groei, nieuwe banen en daling van de werkloosheid blijven daarbij belangrijke politieke toetsingscriteria!

 

Bovenstaande column is geschreven door Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD, portefeuille Economie en Kennisinfrastructuur)

Scroll naar boven