Erfpacht sterke troef voor provincie

De provincie Limburg is als enige in Nederland niet vies van een actief grondbeleid. Sterker nog, het succes van de recente pilot in met name Noord-Limburg smaakt naar meer . In de voorbije vier jaren is voor een bedrag van 44,2 miljoen euro aan gronden verworven. Die percelen zijn vervolgens in erfpacht uitgegeven aan bedrijven of zijn hun in het vooruitzicht gesteld. Het voorstel aan Provinciale Staten is om de pot op te waarderen tot 100 miljoen.

„Erfpacht is een optie om iets vlot te krijgen; om een bedrijf over de streep te trekken”, meent gedeputeerde Twan Beurskens (VVD). „Ondernemers investeren liever in mensen en apparatuur. Door hun grond in erfpacht aan te bieden, kunnen ze hun bedrijfsplan sluitend maken.” De ervaring leert dat ze dat liever doen met een partij die ook de vergunningen verstrekt, dan met banken of grondspeculanten. De percelen worden tegen marktconforme prijzen verworven als de afzet ervan is gegarandeerd. Vervolgens worden ze tegen een rentepercentage van 5 procent in erfpacht gegeven. Om bedrijven te prikkelen de grond na verloop van tijd te kopen, stijgt het tarief na vijf jaar naar 7,5 procent. De opbrengst van de verkoop vloeit terug in de algemene middelen.

Beurskens spreekt van „een offensieve investeringsstrategie”. De risico’s zijn volgens hem nagenoeg verwaarloosbaar. Volgens collega Ger Koopmans (CDA), de schatbewaarder van de provincie, kan er met deze strategie zelfs een langdurig, structureel rendement worden behaald. „Investeren in grond is een levend alternatief voor dode obligaties. Met andere woorden: erfpacht is een bijdrage aan de instandhouding van het provinciaal vermogen ten behoeve van toekomstige investeringen.”

Het is de verwachting dat de gronden op strategische locaties op termijn meer waard worden. Met een pot van 100 miljoen euro kan zo’n 125 hectare bouwgrond worden verworven en een investering worden uitgelokt bij ondernemers van het drie- tot vijfvoudige. Zo wijst de Noord-Limburgse praktijk uit. De provincie heeft 23,4 miljoen uitgegeven op bedrijventerrein Tradeport Noord (Venlo), het glastuinbouwgebied Siberië in Peel en Maas, het vroegere Andeno-terrein in Blerick en in de haven van Wanssum. Daartegenover staat een investering door derden van circa 125 miljoen euro. De aanvulling van 55,8 miljoen in de pot is ook bestemd voor grondtransacties op het terrein van stedelijke ontwikkeling en toerisme, bijvoorbeeld Nature Wonder World in Brunssum. De provincie zoekt nog partijen als pensioenfondsen om de grondportefeuille mee te delen.

Scroll naar boven