Er is maar één Limburg

Limburg zal één zijn of het zal niet zijn. Het calimerogedrag van de burgemeesters van Roermond, Venlo en Weert in deze krant doet afbreuk aan de Limburglobby van onze provincie in Den Haag en Brussel. De argumenten die de burgemeesters aandragen, slaan bovendiend de plank flink mis. Of is Noord-Limburg soms de provinciale subsidie voor de Floriade vergeten?

De VVD heeft een broertje dood aan deze aandachttrekkerij.Welke Limburger heeft belang bij dit Noord-Zuiddenken? Het provinciebestuur heeft nu net de regiofondsen afgeschaft om het verdelen van geld per kerktoren te stoppen. De VVD kijkt onafhankelijk van de regio simpelweg op welk beleidsterrein een probleem zich voordoet en komt dan met oplossingen.

De VVD-fractie bepleitte in januari met succes dat de treinverbindingen Venlo-Düsseldorf enWeert-Antwerpen (maar ook Maastricht-Luik) evenzoveel prioriteit krijgen als Heerlen- Aken. En terecht. Limburg is voor ons allemaal de poort naar Europa. Ook waken wij ervoor dat niet meer gevaarlijke giftreinen langs Venlo en Roermond gaan rijden nu de Betuweroute in Duitsland flink op de schop gaat. Begin februari besloten Provinciale Staten vrijwel unaniem voor een subsidie van 6,6 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Venlose stadsdeel Q4 en de realisatie van Theater de Maaspoort. Gedeputeerde Twan Beurskens kondigde deze week bovendien 1,2 miljoen euro subsidie aan voor ondersteuning van vernieuwende, startende ondernemers op de Océ-campus Venlo. Vorige week nog hebben wij gevraagd om de A2-verbreding tussenWeert en Eindhoven met prioriteit op de Haagse agenda te zetten. Gedeputeerde Koppe zet zich niet alleen in voor de Buitenring Parkstad maar ook voor de veiligheid van de N271 bij Velden enWell. Ook de aanpak van de N280 door Roermond wordt ruimhartig door de provincie medegefinancierd. De N293 en N570 worden zelfs opengesteld voor landbouwverkeer, zodat dit niet meer door de Roermondse wijken hoeft.

Het dit jaar vast te stellen Provinciaal Limburg is voor ons allemaal de poort naar Europa. Omgevingsplan biedt maatwerk per regio als het gaat om de ontwikkelingen op de woningmarkt, bedrijventerreinen of winkelleegstand. Daar waar de meeste behoefte is aan zorg om de welvaart, werkgelegenheid en het vestigingsklimaat te verhogen en zo de economie en infrastructuur te versterken, durft de provincie te investeren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor MaastrichtAachen Airport, maar ook voor de Chemelot- en Maastricht Health Campus. Overigens, bij een door de provincie voorgestelde fusie van de Limburgse waterschappen gaan de lasten voor de inwoners van het noordelijke Peel- en Maasvallei juist omlaag.

Kortom, een waterscheiding tussen Noord-, Midden- of Zuid-Limburg lost niets op.Wij vertegenwoordigen heel Limburg, of het nu in Maastricht, Den Haag of Brussel is. Van Mook tot Eijsden, vanWeert tot Roermond. Vrij naar de Amerikaanse president Obama: wij zijn geen Noord-Limburg of Zuid-Limburg. Voorop staat het belang van heel Limburg.

Klik hier voor het volledige artikel in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad.

Scroll naar boven