Energie voor Limburg

Opiniestuk door Statenleden Perry van der Steen (VVD) en Hans van Wageningen (D66) in Dagblad De Limburger, 30 september 2014.

Nieuwe, schone en duurzame energie is nodig om Limburg ook in de toekomst te laten werken. Die energie kan uit de eigen regio komen. De beste kansen liggen op terreinen waar Limburg een voorsprong heeft op andere regio’s.

Maar het slechte nieuws is dat Limburg voorlopig achteruit boert. Nuon sloot vorig jaar deWillem-Alexandercentrale, tot dan toe door de bijstook van biomassa de meest duurzame van Nederland. 140 Banen verloren en meer vervuiling door gebruik van oudere kolencentrales. Nieuwe duurzame energieprojecten komen maar niet van de grond. De provincie heeft in 2010 7 miljoen euro subsidie aan Imtech beloofd voor het bouwen van duurzame energiecentrales in Venlo en Maastricht maar er is nog geen schop de grond in gegaan.

Tijd dus om het Limburgse energiebeleid te heroverwegen. De provincie heeft zich tot doel gesteld tot de topregio’s in Europa te horen. Daar hoort ook een duurzame energievoorziening van topklasse bij. Maar waar is Limburg sterk in op het gebied van verduurzaming? Windmolens passen niet in ons landschap, de windkracht is in Limburg minder sterk dan in andere provincies. Waterkrachtcentrales in de Maas kunnen slechts beperkt energie opwekken omdat regelgeving de visstand beschermt.

Wat lukt er dan wél? Om te beginnen is het veel makkelijker en goedkoper om energie te besparen dan om energie duurzaam op te wekken. Als er in Limburg weinig nieuwbouw nodig is, laten we dan uitblinken in het verduurzamen van de bestaande huizen, sportterreinen en kantoren. Dat heeft twee grote voordelen. Het levert direct werkgelegenheid op bij het Limburgse MKB en huishoudens zien direct een besparing op hun energierekening.

Daarnaast heeft Limburg een sterk innovatief bedrijfsleven. DSM, Sabic en andere bedrijven hebben een gemeenschappelijk nutsbedrijf: USG en dat is bereid om de regio van industriële restwarmte te voorzien. Er is nu al een warmtenet in de Sittardse wijk Hoogveld dat wordt gevoed door een biomassacentrale. De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben al besloten om dit net uit te breiden met inzet van de restwarmte van Chemelot. Kortom: nergens zijn de omstandigheden zo gunstig als in deWestelijke Mijnstreek en er is nog maar een klein zetje nodig om er het beste warmtenet van Nederland van te maken. De provincie heeft zijn enorme financiële reserves te danken aan slimme investeringen in energiebedrijf Essent. Dat succes komt in aanmerking voor herhaling. Laten we opnieuw kijken welke kansen binnen onze provincie liggen en dáár ons geld op inzetten. Energiebedrijven als RWE zijn te groot om het mestoverschot in Noord-Limburg in biogas om te zetten en daar de streekbussen op te laten rijden. Dat moet van kleinschaliger initiatieven komen. Dat gaat niet vanzelf. Er is creatief ondernemerschap voor nodig én steun van de overheid, zoals de leningen aan het bedrijfsleven die de provincie ter beschikking stelt.

Energiebesparing en duurzame energieopwekking moeten dagelijkse praktijk worden. Grootschalige projecten moeten we aan Tennet, RWE, Shell en de landelijke en Europese overheden overlaten. Maar op regionale schaal is ook een wereld te winnen. Daar moet de provincie zijn pijlen op richten. Dan dragen we optimaal bij aan een schone en duurzame Limburgse economie.

Hans van Wageningen (D66) en Perry van der Steen (VVD) zitten in het Limburgs Parlement

Bron: Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad 30 september 2014.

 

Scroll naar boven